Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 62
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Cuma YILDIRIM
1- TÜRK KAMU PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: SAMSUN İL YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet DURUEL
2- SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI VE BEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Tekin TUNCER, Fazilet Pınar KOCAOĞLU
3- TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN TÜRKÇÜ İSMİ: NECİP ASIM YAZIKSIZ
  Özet   Tam Metin
Günnur ÖZBAY
4- GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK HAZIRLANAN ÖFKE DENETİMİ PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Alev ÜSTÜNDAĞ
5- 8-10 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Sıtkı AKARSU
6- ORTAOKUL(5-8) ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ BOYUTLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Serpil PEKDOĞAN
7- İSTİSMAR FARKINDALIK ÖLÇEĞİ EBEVEYN FORMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
İzzet AYDEMİR
8- SAĞLIK SİSTEMİ FİNANSMAN HEDEFLERİ VE POLİTİKA ENSTRÜMANLARI
  Özet   Tam Metin
Günay YILDIZ
9- SİYASET SOSYOLOJİSİ BOYUTUYLA TÜRKİYE'DE SİYASAL KAYIRMACILIK
  Özet   Tam Metin
Necdet EKİNCİ
10- ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZMERDİVANLI
11- TERÖRİZMİN ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Gultekin ERDAL, Kelime ERDAL
12- ÇOCUK KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA TİPLEMELERİ VE BİLİNÇALTI MESAJ
  Özet   Tam Metin
Zümrüt Hatun DEMİREL
13- YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Ahmet ÖZBEK
14- HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İHRACAT PAZARLAMA PROBLEMLERİNİ ALGILAMA DURUMLARI
  Özet   Tam Metin
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
15- HALİDE EDİP ADIVAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL
16- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARI
  Özet   Tam Metin
Recep ÇAKAR, Oktay ÖZKAN, Süleyman Serdar KARACA
17- BORSA İSTANBULDA YATIRIMCILAR VE TÜREV PİYASA OYUNCULARI İÇİN OPTİMUM ENDEKS PORTFÖYLERİ MODELLEMESİ
  Özet   Tam Metin
M. Halil SAĞLAM
18- BATILI TARİHÎ ROMANLARDA MUTEBER VE MÜSLÜMAN BİR TÜRK KARAKTER: SELAHADDİN EYYUBİ
  Özet   Tam Metin
Afitap ÖZDELİKARA, Burak ARSLAN
19- ENGELLİLİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE ENGELLİ HİZMETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLER
  Özet   Tam Metin
Ömer YAZAN
20- 1914 YILINDA OSMANLI JANDARMA TEŞKİLATINDA MUHASEBE UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Hasan KAPLAN
21- KASİDE-ŞAİR-HÂMİ BAĞLAMINDA ŞEYHÜLİSLAM YAHYA’NIN MÜZEYYEL GAZELLERİ
  Özet   Tam Metin
Hakan KAYA, Halil KETE, Mehmet Sadık AYDIN
22- TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ TASARRUF İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Banu ÖZKAN
23- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Emine KAMBUR
24- İLK GECE ETKİSİNİN, BİREYLERİN TATİL KARARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Hasan KÖŞKER
25- KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2016 YILI TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN
26- İKİLEME KULLANIMI BAKIMINDAN BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN TÜRK AĞIZLARI
  Özet   Tam Metin
Gözde Algün DOĞU, İsa DOĞAN
27- HALK OYUNLARI HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yusuf ESMER, Muhammet YÜKSEL
28- İŞ YAŞAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: TEORİK BİR ÇERÇEVE
  Özet   Tam Metin
Nuran Akşit AŞIK
29- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Turan AKKOYUN
30- TARİHÇİLİK CİHETİNDEN DIŞ TÜRKLER KAVRAMI ve MESELESİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK