Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 62
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Alev ÜSTÜNDAĞ
1- 8-10 YAŞ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ömer YAZAN
2- 1914 YILINDA OSMANLI JANDARMA TEŞKİLATINDA MUHASEBE UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Necdet EKİNCİ
3- ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA RETORİKTEN PROPAGANDAYA
  Özet   Tam Metin
Mehmet DURUEL
4- SURİYELİ SIĞINMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR, ALGI VE BEKLENTİLER: HATAY ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Banu ÖZKAN
5- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Gultekin ERDAL, Kelime ERDAL
6- ÇOCUK KİTAPLARINDA NASRETTİN HOCA TİPLEMELERİ VE BİLİNÇALTI MESAJ
  Özet   Tam Metin
Afitap ÖZDELİKARA, Burak ARSLAN
7- ENGELLİLİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ VE ENGELLİ HİZMETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLER
  Özet   Tam Metin
Günnur ÖZBAY
8- GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK HAZIRLANAN ÖFKE DENETİMİ PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Gözde Algün DOĞU, İsa DOĞAN
9- HALK OYUNLARI HAKEMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Muharrem ÖZDEN, Levent DOĞAN
10- İKİLEME KULLANIMI BAKIMINDAN BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN TÜRK AĞIZLARI
  Özet   Tam Metin
Serpil PEKDOĞAN
11- İSTİSMAR FARKINDALIK ÖLÇEĞİ EBEVEYN FORMU: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Hasan KAPLAN
12- KASİDE-ŞAİR-HÂMİ BAĞLAMINDA ŞEYHÜLİSLAM YAHYA’NIN MÜZEYYEL GAZELLERİ
  Özet   Tam Metin
Nuran Akşit AŞIK
13- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE YAŞAM DOYUMUNUN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hasan KÖŞKER
14- KRİZLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2016 YILI TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
M. Halil SAĞLAM
15- BATILI TARİHÎ ROMANLARDA MUTEBER VE MÜSLÜMAN BİR TÜRK KARAKTER: SELAHADDİN EYYUBİ
  Özet   Tam Metin
Emine KAMBUR
16- İLK GECE ETKİSİNİN, BİREYLERİN TATİL KARARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Yusuf ESMER, Muhammet YÜKSEL
17- İŞ YAŞAMINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: TEORİK BİR ÇERÇEVE
  Özet   Tam Metin
Ahmet ÖZBEK
18- HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN İHRACAT PAZARLAMA PROBLEMLERİNİ ALGILAMA DURUMLARI
  Özet   Tam Metin
Turan AKKOYUN
19- TARİHÇİLİK CİHETİNDEN DIŞ TÜRKLER KAVRAMI ve MESELESİ
  Özet   Tam Metin
Arzu ÖZMERDİVANLI
20- TERÖRİZMİN ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Cuma YILDIRIM
21- TÜRK KAMU PERSONELİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: SAMSUN İL YÖNETİMİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Tekin TUNCER, Fazilet Pınar KOCAOĞLU
22- TÜRK TARİHÇİLİĞİNİN TÜRKÇÜ İSMİ: NECİP ASIM YAZIKSIZ
  Özet   Tam Metin
Hakan KAYA, Halil KETE, Mehmet Sadık AYDIN
23- TÜRKİYE’DE YAŞAM BEKLENTİSİ TASARRUF İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Zümrüt Hatun DEMİREL
24- YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İŞGÖREN PERFORMANSI İLE İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Sıtkı AKARSU
25- ORTAOKUL(5-8) ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ BOYUTLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
İzzet AYDEMİR
26- SAĞLIK SİSTEMİ FİNANSMAN HEDEFLERİ VE POLİTİKA ENSTRÜMANLARI
  Özet   Tam Metin
Günay YILDIZ
27- SİYASET SOSYOLOJİSİ BOYUTUYLA TÜRKİYE'DE SİYASAL KAYIRMACILIK
  Özet   Tam Metin
Recep ÇAKAR, Oktay ÖZKAN, Süleyman Serdar KARACA
28- BORSA İSTANBULDA YATIRIMCILAR VE TÜREV PİYASA OYUNCULARI İÇİN OPTİMUM ENDEKS PORTFÖYLERİ MODELLEMESİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
29- HALİDE EDİP ADIVAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK