Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 63
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ercan PETEK, Serdar DAĞISTAN
1- DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASININ DİLİ
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ
2- DEVLETİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AB İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa Oğuz GÖK
3- KAHRAMANMARAŞ ABA DOKUMACILIĞI
  Özet   Tam Metin
Bayram DEMİRCİGİL
4- HASAN-I BASRÎ KIRAATİNİN FIKHÎ HÜKÜMLERLE İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Nurgül BOZKURT
5- OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE TAŞRADA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BAĞDAT DÂRÜLMUALLİMÎNİ
  Özet   Tam Metin
Ali AYATA
6- KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA GÜVENLİK POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ VE TÜRKİYE
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
7- 15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ARSLAN
8- SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK VAKIFLAR VE İSTİHDAM ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
9- TÜRKİYE’DE GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ALANINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ (2007-2016)
  Özet   Tam Metin
Fetullah BATTAL, İbrahim DURMUŞ
10- MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Gökhan YALÇIN, Koray YEŞİLYURT
11- OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİ YAZILI VE BASILI KAYNAKLARINA GÖRE NEY ÇALGISINDA PERDELER
  Özet   Tam Metin
Muhammed YILDIZ
12- DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP REHBERLİĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
13- POLİSLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÖZALP
14- DIE NEUE ÄRA DER TÜRKISCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN NACH DEM GESCHEITERTEN STAATSSTREICH IN DER TÜRKEI
  Özet   Tam Metin
Rasim AKPINAR
15- KENT KİMLİĞİ BAĞLAMINDA AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BEŞ ŞEHRİNİN ANALİZİ: ERZURUM ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Keziban AVCI, Umut BEYLİK, Güven BEKTEMÜR
16- VAKA BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜZERİNE BİR GERİ ÖDEME SİMÜLASYONU
  Özet   Tam Metin
Abdurrahim GÜLER, Tuğça POYRAZ TACOĞLU
17- AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE ETNİK KİMLİK, KÜLTÜRLEŞME, DİNDARLIK VE BUNLARIN YAŞAM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hulusi ALP, Hüseyin ÇAMLIYER
18- HAREKET EĞİTİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMI VERİLEN DAVRANIŞ PROBLEMLİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BİR YIL SONRAKİ SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Oktay GÜVEN
19- TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Orhan CENGİZ, Erdem Selman DEVELİ
20- COĞRAFİ FAKTÖRLER İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK COĞRAFYA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Muhammet KEMALOĞLU
21- TEREKEME- KARAPAPAH TÜRKLERİ ATASÖZLERİ “MUŞ- BULANIK ÇEVRESİ”
  Özet   Tam Metin
Yasemin KOÇAK
22- ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Ayşenur M. Şafak UZUN
23- DEĞERİN YENİDEN İNŞASI: ASKERLİK MESLEĞİNDE DEĞER EĞİTİMİNE DAİR KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ
  Özet   Tam Metin
Recep ULUSOY, İslam ALTUN
24- FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE TEORİK YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Aziz TUTSAK
25- HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1932-1945)
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
26- ABD-ÇİN REKABETİ BAĞLAMINDA “TEK KUŞAK TEK YOL” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ismayil HAJIYEV
27- FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KAYA
28- KOBİ’ LERDE BULUT BİLİŞİM FARKIYLA E-TİCARET
  Özet   Tam Metin
Kadir KARAGÖZ
29- KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Nilüfer UMAR, Zerrin Ayvaz REİS
30- KARMA ÖĞRENME TASARIMLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK