Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 63
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hulusi ALP, Hüseyin ÇAMLIYER
1- HAREKET EĞİTİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMI VERİLEN DAVRANIŞ PROBLEMLİ OTİSTİK ÇOCUKLARIN BİR YIL SONRAKİ SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
2- 15 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ; İlişkilerin Gelecek Öngörüsü
  Özet   Tam Metin
Orhan CENGİZ, Erdem Selman DEVELİ
3- COĞRAFİ FAKTÖRLER İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMİK COĞRAFYA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
4- ABD-ÇİN REKABETİ BAĞLAMINDA “TEK KUŞAK TEK YOL” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ
5- DEVLETİN YENİDEN İNŞASINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AB İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdurrahim GÜLER, Tuğça POYRAZ TACOĞLU
6- AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE ETNİK KİMLİK, KÜLTÜRLEŞME, DİNDARLIK VE BUNLARIN YAŞAM MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Fetullah BATTAL, İbrahim DURMUŞ
7- MODERN AHİLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Muhammed YILDIZ
8- DEĞERLER EĞİTİMİ GRUP REHBERLİĞİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ercan PETEK, Serdar DAĞISTAN
9- DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASININ DİLİ
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Nilüfer UMAR, Zerrin Ayvaz REİS
10- KARMA ÖĞRENME TASARIMLI ÖĞRENME ORTAMININ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hasan EYÜPOĞLU
11- DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İNSAN KARAKTERİNİN DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Recep ULUSOY, İslam ALTUN
12- FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE TEORİK YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Bayram DEMİRCİGİL
13- HASAN-I BASRÎ KIRAATİNİN FIKHÎ HÜKÜMLERLE İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Aziz TUTSAK
14- HİTLER ALMANYASI’NIN YAYILMACI POLİTİKASI VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1932-1945)
  Özet   Tam Metin
Oktay GÜVEN
15- TÜRKİYE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Rasim AKPINAR
16- KENT KİMLİĞİ BAĞLAMINDA AHMET HAMDİ TANPINAR’IN BEŞ ŞEHRİNİN ANALİZİ: ERZURUM ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kadir KARAGÖZ
17- KIRGIZİSTAN’A YÖNELİK TURİZM AKIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: PANEL ÇEKİM MODELİ BULGULARI
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KAYA
18- KOBİ’ LERDE BULUT BİLİŞİM FARKIYLA E-TİCARET
  Özet   Tam Metin
Mustafa Oğuz GÖK
19- KAHRAMANMARAŞ ABA DOKUMACILIĞI
  Özet   Tam Metin
Gökhan YALÇIN, Koray YEŞİLYURT
20- OSMANLI/TÜRK MUSİKİSİ YAZILI VE BASILI KAYNAKLARINA GÖRE NEY ÇALGISINDA PERDELER
  Özet   Tam Metin
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
21- TÜRKİYE’DE GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI ALANINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ (2007-2016)
  Özet   Tam Metin
Onur Can BENLİER
22- TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TUNCELİ İLİ BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL
23- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARI
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ARSLAN
24- SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK VAKIFLAR VE İSTİHDAM ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ismayil HAJIYEV
25- FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES
  Özet   Tam Metin
Nurgül BOZKURT
26- OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE TAŞRADA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BAĞDAT DÂRÜLMUALLİMÎNİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÖZALP
27- DIE NEUE ÄRA DER TÜRKISCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN NACH DEM GESCHEITERTEN STAATSSTREICH IN DER TÜRKEI
  Özet   Tam Metin
Yasemin KOÇAK
28- ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANYAZINDA TURİSTLERE YÖNELİK TACİZ
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Ayşenur M. Şafak UZUN
29- DEĞERİN YENİDEN İNŞASI: ASKERLİK MESLEĞİNDE DEĞER EĞİTİMİNE DAİR KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ÖNERİSİ
  Özet   Tam Metin
Keziban AVCI, Umut BEYLİK, Güven BEKTEMÜR
30- VAKA BAŞINA ÖDEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜZERİNE BİR GERİ ÖDEME SİMÜLASYONU
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK