Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 64
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Nesrin AKCA, Seda SÖNMEZ
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FİNANSAL İYİLİK HALİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜLLÜ, H. Naci BAYRAÇ
2- BİYOYAKIT ÜRETİMİ, KARBON EMİSYONU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMERİKA, BREZİLYA VE ALMANYA ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Emre ARSLANTAŞ
3- 1960-1980 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ ANLAMAK: PARADİGMALAR ARASI TARTIŞMA
  Özet   Tam Metin
Agalar ABBASBEYLİ
4- DÜNYA SİYASETİNDE KAFKASYA
  Özet   Tam Metin
Coşkun DOĞAN
5- ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKTE TOPLUM TERCÜMANLIĞININ ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Faruk DAYI, Yusuf ESMER
6- SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİNDE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN KÂRLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: AVRUPA HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Güldane GÜNDÜZÖZ
7- TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HIRKA, ALEM VE SECCÂDE
  Özet   Tam Metin
Gülbin HOCAOĞLU, H. Betül ÖNGEN, Ercan ÖNGEN
8- TÜKETİCİLERİN ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTELERİNE YÖNELİK TUTUM VE ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Erol DURAN, Merve AYCAN, Yonce İMER
9- TURİZMDE BİLGİ ŞEHRİ KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDA BİLGİNİN ROLÜ: ÇANAKKALE’YE YÖNELİK DURUM ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Tuğba ÇAĞLAK EKER, Nezihe ŞENTÜRK
10- BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE VERİLEN PİYANO EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Kürşat KOÇAK
11- BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÜMÜŞ’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI
  Özet   Tam Metin
Mürsel ETHEM
12- BİR TERCÜME TEKNİĞİ OLARAK "SİZ" ZAMİRİNİN "BİZ" ŞEKLİNDE TERCÜMESİ
  Özet   Tam Metin
Abdullah AYAYDIN
13- ÇOCUĞUN KENDİNİ RESİMLE İFADE ETME İHTİYACI
  Özet   Tam Metin
Ünsal TAZEGÜL
14- FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ
  Özet   Tam Metin
Rauf KERİMOV
15- GELENEKSEL SAHA (YAKUT) MÜZİK ALETLERİ ÜZERİNE ORGANOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Rıdvan DEMİR
16- HAFİF (EĞİTİLEBİLİR) ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK HAZIRLANAN ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Sinem KUNT
17- HELAL TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜREÇLERİNİN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Aydın Görmez, Leyla Adıgüzel
18- İNSANLIK AYIBI - HİROŞİMA
  Özet   Tam Metin
Erol Karaca
19- ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SORUN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN KLASİK TEST KURAMINA VE MADDE TEPKİ KURAMINA DAYALI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Rahman TEMİZKAN, Hilmi AR
20- TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-ŞİKÂYETLERİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Seda ÖZKUBAT, Aygen ÇAKMAK
21- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin USLU
22- TÜRKİYE'DE İTHALAT VE İHRACATIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ (1980-2016)
  Özet   Tam Metin
Ahmet DENİZ, Pınar AKARÇAY, Adem KARAKAŞ
23- OSMANLIDA BELEDİYECİLİĞİN GELİŞİMİ VE MODERNLEŞME ÇABALARI
  Özet   Tam Metin
Şakir MİRZA, İbrahim Ethem DAĞDEVİREN
24- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Burcu YİĞİT
25- PRESENTEEİSM: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Burcu ŞENER, Canan TANRISEVER
26- LİSE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN STAJ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN İŞVEREN TUTUMLARI
  Özet   Tam Metin
Seyhun ŞAHİN
27- KÖSEDAĞ SAVAŞINDA SELÇUKLU ORDUSUNDA GAYRİMÜSLİMLER
  Özet   Tam Metin
Enver BAYRAM
28- KUR’AN’DA “ÂM” KAVRAMI
  Özet   Tam Metin
Fikriye YILMAZ, Betül YILMAZ
29- YAŞLILAR İÇİN YAŞAM STANDARTLARI KAPASİTESİ (LSCAPE) ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Hakan ALPASLAN
30- MEDİKAL MODELDEN ÇEVRESİ İÇİNDE BİREY YAKLAŞIMINA GEÇİŞİN TARİHSEL OLAYLAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK