Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 2018  Sayı: 65
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ahmet AKIN, Yasemin ÖZEN
1- MARKA TUTUM ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU:GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Emre ARSLANTAŞ
2- İSLAM ÖNCESİ İLE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SİYASİ YAPI VE DIŞ İLİŞKİLERİN KIYASLANMASI
  Özet   Tam Metin
Erkan UZUN
3- TÜRKİYE MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MUHASEBE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Refik TURAN
4- V. DEVİTSKİY’İN “ERİVAN VİLAYETİ VE KARS BÖLGESİ TATİL SEYAHATİ” BAŞLIKLI GEZİ NOTLARINDA 19. YÜZYILIN SONLARINDA IĞDIR VE ÇEVRESİNİN ETNİK VE SOSYAL DURUMU
  Özet   Tam Metin
Ayşe YANARDAĞ
5- MUDANYA MÜTAREKESİ DÖNEMİNDE İNGİLİZLERİN ÇANAKKALE’DEKİ ASKERİ FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin
Hakan ARIDEMİR, Anıl ACAR
6- TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINA YÖNELİK SÜREKLİLİĞİN I. KÖRFEZ SAVAŞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Hande HALAVURT, Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU
7- TÜRKİYE’DE YAŞAYAN GÖÇMEN AİLELERİN VE GÖÇMEN OLMAYAN AİLELERİN ANNE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Erdal AYDOĞMUŞ
8- KAZAK TÜRKÇESİNDE AKRABALIK TERİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Kasım KARAMAN
9- TARIM-GIDA POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENCESİ
  Özet   Tam Metin
Serdar DAĞISTAN, Cengiz ASLAN
10- TÜRK CUMHURİYETLERİ ALFABE BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KÜTÜPHANE VERİ TABANI OTORİTE KÜTÜKLERİNİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Yasin AKYILDIZ
11- SOSYAL YARDIM UYGULAMALARINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Adem ESEN, M. Fevzi ESEN
12- ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLİNCİ ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
EZGİ TOKDİL
13- MODERNLİK DÜŞÜNCESİ VE ROMANTİZM AKIMI EKSENİNDE MR. TURNER FİLMİ ÜZERİNE YORUMBİLİMSEL BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Mine ŞENEL, Bilgin ŞENEL
14- KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE OTOMASYON ENTEGRASYONUNUN VERİMLİLİĞE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Cihan OĞUZ
15- SELFIE: “NARSİSİZM” Mİ, “GÖRSEL İTİRAZ” MI?
  Özet   Tam Metin
Selma KOÇ AKGÜL, Tolga ŞAHİN
16- SİYASAL İLETİŞİM VE REKLAM: SİYASAL PARTİLERİN GAZETE REKLAM İLETİLERİNİN ANALİZİ (2002 GENEL SEÇİMLERİ)
  Özet   Tam Metin
Sadullah ÇELİK, Emrah AKDAMAR
17- BÜYÜK VERİ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME
  Özet   Tam Metin
Emre ARSLANTAŞ
18- TÜRKİYE’NİN AB TAM ÜYELİK ALTERNATİFLERİ
  Özet   Tam Metin
Mairamkan ISABAEVA
19- ORTA ASYA KÜLTÜRÜNDE CİVANMERT DAYANIŞMASI (AHİLİK) VE TARİKAT İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hüsamettin İNAÇ
20- ARAP BAHARINA PARALEL OLARAK KOLEKTİF KİMLİKLER ÇAĞINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK PRATİĞİNİN İHTİMALİ
  Özet   Tam Metin
Deniz ŞAHİN DURAN
21- TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARININ MALİ RİSKLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
  Özet   Tam Metin
Zafer BUZCU, Kemal BİRDİR
22- MEDİKAL TURİZMDE MEVCUT DURUM ANALİZİ: İSTANBUL VE ANTALYA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet ÇINAR, Bekir PARLAK, Fatih GÜRSES
23- E-DEVLETİN BENİMSENMESİ: TEORİK MODELLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
  Özet   Tam Metin
Zeynep TAŞYÜREK
24- BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİNİ TARİH DERS KONULARINA UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Bahar GÜDEK,Fulya AÇIKSÖZ
25- TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE MÜZİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
  Özet   Tam Metin
Uğur Selçuk AKALIN, Kaan YİĞENOĞLU
26- İKTİSADÎ AÇIDAN ÇİN-AFRİKA İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Merve Esra POLAT
27- MİLLİ SEFERBERLİK HALLERİNDE DEDİKODUNUN İŞLEVSEL GÜCÜNDEN YARARLANAN EDEBİYAT: KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ ÖYKÜLERİ
  Özet   Tam Metin
Gökhan EM, Sadık YÖNDEM, Ahmet Serkan ECE
28- ÜNİVERSİTELERDEKİ SEÇMELİ MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği)
  Özet   Tam Metin
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN, Gamze ÖZOĞUL
29- UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK