Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Halk Bilimi
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hale Yamaner Okdan
1- Zeybek Oyunlarına Eşlik Eden Çalgı Takımları
  Özet   Tam Metin
İlke KIZMAZ
2- HALK DANSLARINDA DEVRİMCİ BİR MİRAS: DOSTLAR HASAD ÇAĞDAŞ HALK DANSLARI TOPLULUĞU
  Özet   Tam Metin
Şengül CANGÜR, Yunus POLAT, Okan TOKAY, Burcu ARSLAN, Habip TİRYAKİ, Remziye FİLİZ, Abdullah AYDIN, Handan ANKARALI
3- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Erol EROĞLU
4- GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SOSYAL NORMLAR
  Özet   Tam Metin
Sibel Turhan TUNA
5- SEYRANİ’NİN TAŞLAMALARINDA ‘DEĞERSİZLEŞEN DEĞERLER’İN TESPİTİ ÜZERİNE BİR DENEME
  Özet   Tam Metin
İlke TEPEKÖYLÜ
6- TÜRKİYE’DE FUTBOL, TARAFTAR OLGUSU ve BEŞİKTAŞ ÇARŞI GRUBU
  Özet   Tam Metin
Yasin KIRILMIŞ
7- HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN TEMA, KAHRAMAN VE MESAJLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Elza İSMAYILOVA
8- KÖROĞLU DESTANI`NIN AVRUPA DİLLERİNE ÇEVİRİSİ VE YAYINI: YABANCI ARAŞTIRMACILAR GÖZÜYLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Seher ATMACA
9- ÂŞIK EDEBİYATINDA “DEDİM-DEDİ” ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK