Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Hukuk
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Mehmet AYKANAT
1- MECELLE'DE İŞ SÖZLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
İlker KARA
2- TÜRKİYE’DE ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELENİN UYGULAMA VE HUKUKİ BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ümmühan KAYGISIZ
3- DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN HUKUK SİSTEMLERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Aslı YILMAZ
4- AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Dorian ALİU - Armando ALİU
5- SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDE HİBRİDİTE VE PAYDAŞ YAKLAŞIMI: ALMANYA, İNGİLTERE VE TÜRKİYE KIYASLAMALARI
  Özet   Tam Metin
Neriman HANAHMEDOV
6- AZERBAYCAN CUMHURIYETI TURIZIM HUKUKUNA GENEL BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
M. Fatih ÇINAR
7- TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DEMOKRASİ YOLU VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN SERENCAMI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK