Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Maliye
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Deniz ŞAHİN
1- PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SÜRECİNDE BÜROKRATİK ETKİNSİZLİKLER & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Arzu KURŞUN
2- YOKSULLUK İLE SAĞLIK EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yaşar AYYILDIZ, Bekir Cihan UÇKAÇ
3- KIRGIZİSTAN’DA HALKIN, GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Simla GÜZEL
4- KOBİ’LERİN AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ: BURSA UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Engin ÖZDEN
5- TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAMDA ARTIŞ SAĞLAMAYA YÖNELİK İKİNCİL AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK REVİZESİ
  Özet   Tam Metin
Murat AYDIN
6- GELİR DAĞILIMINDAKİ ADALETİ SAĞLAMADA ZEKÂT MÜESSESESİ VE GİNİ KATSAYISI
  Özet   Tam Metin
Cem Barlas ARSLAN
7- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE HARP VERGİSİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK