Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Psikoloji
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Meltem ÇINAR, Arzu ÖZYÜREK
1- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKADEMİSYENLERİN İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞI (MOBBİNG) ALGISI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Ümran AKIN, Basri ÖZÇELİK
2- SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Ali ERYILMAZ
3- DEPRESYON TANISI ALAN VE ALMAYAN GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK