Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Psikoloji
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Meltem ÇINAR, Arzu ÖZYÜREK
1- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKADEMİSYENLERİN İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞI (MOBBİNG) ALGISI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Abdullah YALNIZ, Ümran AKIN, Basri ÖZÇELİK
2- SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Ali ERYILMAZ
3- DEPRESYON TANISI ALAN VE ALMAYAN GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN POZİTİF PSİKOTERAPİ YAPILARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Aydın ÇİVİLİDAĞ
4- İŞ YAŞAMINDA SANAL KAYTARMANIN İŞ STRESİ, İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN - Safiya YILMAZ DİNÇ - Hifa Şeyma DEMİRBACAK
5- KONUŞMACIDA KİŞİSEL GÜVEN ÖLÇEĞİ KISA TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKIN, Yasemin ÖZEN
6- MARKA TUTUM ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU:GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Günnur ÖZBAY
7- GELENEKSEL OYUN VE HAYAL KAHRAMANLARINDAN YARARLANILARAK HAZIRLANAN ÖFKE DENETİMİ PROGRAMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Hamdi KORKMAN
8- TÜMELLER TARTIŞMASININ PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK