Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Sosyoloji
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ensar ÇETİN
1- BİR SOSYAL YARDIMLAŞMA PRATİĞİ OLARAK ASKIDA KAHVE VE SADAKA TAŞI
  Özet   Tam Metin
Cahit ASLAN
2- KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Fatma Zehra FİDAN
3- MODERN KADIN YAŞAMINDA GELENEKSEL ARKA PLAN: MODERN DİNDAR KADININ GELENEKSEL EV KADINLIĞI
  Özet   Tam Metin
Davut Gürbüz
4- Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Hakan ARSLAN
5- TÜRKİYE’NİN KENTLEŞME SÜRECİNDE KONUT POLİTİKALARININ EVRİMİ
  Özet   Tam Metin
Bilal SEVİNÇ, İrfan ÇİFTÇİ
6- Amerikadaki Sokak Çetelerinin Şiddet Suçlarına Teorik Yaklaşımlar
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN
7- SUÇU ÖNLEMEDE SOSYAL SERMAYE UNSURU OLARAK DİN KURUMUNDAN YARARLANMA
  Özet   Tam Metin
Abdurrahman YILMAZ
8- ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE: TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK GÖÇMENLER VE SIĞINMACI AİLELERE TANINAN HAKLAR VE DAHA İYİ UYGULAMALAR İÇİN ÖNERILER
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
9- DEĞİŞEN DÜNYANIN YENİ YÜZÜ: SOSYAL MEDYA
  Özet   Tam Metin
Can CEYLAN
10- FOUCAULT VE İRONİK ÖZGÜRLÜK
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
11- GERÇEKLEŞEN BİR KÖTÜLÜK: NEKROFİLİ: ÜST SINIFLARDAKİ YIKICILIK EĞİLİMİ ve TOPLULUK NARSİSİZMİ
  Özet   Tam Metin
Melda Medine GÜLEÇ, Sıdıka PARLAK, Işın ÇETİN, Duygu PARLAK
12- ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİ İLE SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
13- HERMENEUTİK YÖNTEM, ONTOLOJİK HERMENEUTİK ve HANS GEORG GADAMER
  Özet   Tam Metin
Muammer AK
14- TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YOKSULLUK
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
15- MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ
  Özet   Tam Metin
Aykut SIĞIN
16- KEMAL TAHİR’İN “RAHMET YOLLARI KESTİ” ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİK YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Davut GÜRBÜZ, Mehmet KUL
17- BİR SÜRGÜNÜN ANATOMİSİ: AHISKA TÜRKLERİNDEN “BEKİR MAMOYEV” İLE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Mehmet ÇAKIR
18- SOSYAL PROBLEMLER SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA MOBBİNG’İ YENİDEN DÜŞÜNMEK
  Özet   Tam Metin
Tahir KARABOĞA
19- ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK ALTERNATİF ARAYIŞLAR
  Özet   Tam Metin
Hayati BEŞİRLİ
20- TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa KILIÇ
21- KEMAL TAHİR’İN YOL AYRIMI ROMANINDA DÖNEMİN TOPLUMSAL YAPISINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Recep CENGİZ - Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
22- SPOR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: SPOR MERKEZLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Cemalettin ŞAHİN - Rauf BELGE
23- İBN HALDUN’DA COĞRAFİ DETERMİNİZM
  Özet   Tam Metin
Dicle Özcan ELÇİ
24- İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN İMGESİNİN TEMSİLİ
  Özet   Tam Metin
Nihat GÜNEŞ
25- ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU:YABANCILAŞMA VE UYUM
  Özet   Tam Metin
Ferhat ARIK, Işıl Avşar ARIK
26- GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ ve TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ ÇALIŞMALARI
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
27- MARKS’IN SINIF KURAMINDAKİ EKSİKLİKLERE ERİCH FROMM’UN ELEŞTİRİSİ
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Sezgin ERDEM
28- ÇALIŞANLARIN “İYİ YÖNETİCİ” VE “KÖTÜ YÖNETİCİYE” DAİR METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: KAMU KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Arif Olgun KÖZLEME
29- KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL MUTFAK TAHAKKÜMÜ KARŞISINDA GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI
  Özet   Tam Metin
Yücel DİNÇ
30- ANTAKYA (HATAY) MERKEZİ İŞ ALANININ (MİA) MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE FONKSİYONEL YAPISI
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK