Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Tarih
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Meliha Köse
1- AZERBAYCAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN TARİHİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Zofie UÇAR
2- BATTAL GAZİ VE DİGENİS AKRİTAS DESTANINDA SİMGELEŞEN KIYAFET KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Şahin YEDEK
3- Atatürk Döneminde Elazığ'ı Temsil Edenler(1920-1938)
  Özet   Tam Metin
Savaş SERTEL
4- CUMHURİYET’İN İLK NÜFUSU SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE MALATYA’DA NÜFUS
  Özet   Tam Metin
Selma ÇETİNKAYA
5- İkinci Dünya Savaşı Yılları Politikalarının Halk Üzerindeki Etkileri (Köy Enstitüleri Uygulaması Örneği)
  Özet   Tam Metin
Iasha BEKZADE
6- XVI. YÜZYILDA ÇILDIR EYÂLETİ AHALKALAK SANCAĞI’NIN TÜMEK NAHİYESİ
  Özet   Tam Metin
Yaşar ÖCAL
7- 19.YÜZYIL SEYAHATNAMELERİNDE YOZGAT VE ÇEVRESİ
  Özet   Tam Metin
Bülent CIRIK
8- SÖZDE ERMENİ “MİLLİ KAHRAMANLARI”NIN OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ TERÖR EYLEMLERİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ümmügülsüm CANDEĞER
9- MEHMET AKİF ERSOY HAKKINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Savaş SERTEL
10- TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK VE MALATYA-ADIYAMAN İLLERİNDE KURULAN İLK KOOPERATİFLER(1938-1956)
  Özet   Tam Metin
Suzan AKKUŞ MUTLU
11- ÇİVİ YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ASUR ve MUŠKİLERİN ANADOLU’YA HÜKMETME ÇABALARI
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
12- ANTİK ROMA’DA KADIN GLADYATÖRLER
  Özet   Tam Metin
Fatma Türkkol
13- KIBRIS’TA HAT SANATI ve KIBRISLI HATTATLAR
  Özet   Tam Metin
Taner BİLGİN
14- THOMAS EDWARD LAWRENCE’İN ÖLÜMÜNÜN BASINDAKİ YANSIMALARINA DAİR BAZI GÖZLEMLER
  Özet   Tam Metin
Muhammet KEMALOĞLU
15- TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNİN TARİHİ VE YASAL GELİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Bahar TOPARLAK
16- TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE DÖRDÜNCÜ UMUMİ MÜFETTİŞLİĞİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin
Erdem ÇANAK
17- 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE CEBELİBEREKET VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK YAPISI
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
18- ANTİK ROMA’DAKİ ÖLÜM CEZALARI
  Özet   Tam Metin
Görkem Ozan ÖZALP
19- AVRASYA BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE-BÖLGE ÜLKELERİN SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANLARINDA İLİŞKİLERİ
  Özet   Tam Metin
İrşad Sami YUCA
20- ADNAN MENDERES’İN DIŞ BASINA VERDİĞİ MÜLAKATLARDAN BAZI NOTLAR (1950-1952)
  Özet   Tam Metin
Celil BOZKURT
21- TÜRK OCAKLARI GENEL SEKRETERİ DR. FETHİ ERDEN VE OCAK HATIRALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Bahattin GENCAL
22- XIX. YÜZYILDA DOĞU TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA YAŞAYAN TUNGANİLER (DUNGANLAR) HAKKINDA YAZILMIŞ OLAN BİR RİSALE: "RİSALE-İ HAKAN İÇİDE TUNGANİLERİ KILĞAN İŞİ"
  Özet   Tam Metin
Nurettin GEMİCİ
23- MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN ÖĞRETİSİNİN ESASLARI HAKKINDA
  Özet   Tam Metin
Tekin TUNCER
24- DOĞU TÜRKİSTAN YÖNETİMİNDE ÇİN-SOVYET ÇEKİŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Göktuğ İPEK
25- BASINDA SABAHATTİN ALİ-NİHAL ATSIZ DAVASI
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
26- ANTİK DÖNEMLERDEKİ GREK PARALI ASKERLER VE HOPLİTLERİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Sugra CAFEROVA
27- KUZEY AZERBAYCAN HANLIKLARINDA SARAY KADINLARI VE NİKAH DİPLOMASİSİ
  Özet   Tam Metin
Salih AKYEL
28- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA PAYAS SANCAĞINDA KULLANILAN MÜSLÜMAN ERKEK ŞAHIS İSİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KILIÇ
29- ŞEMSEDDİN AHMED BEY ve (H. 904) 1498 TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE YENİCE-İ VARDAR VAKFI
  Özet   Tam Metin
Muttalip ŞİMŞEK
30- ŞER'İYYE SİCİLLERİ VE NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE BODRUM'DA YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLER (1831-1904)
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK