Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Alan:  Turizm
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Tuba ŞAHİN, Adem ARMAN
1- ÖN LİSANS SEVİYESİNDE AŞÇILIK EĞİTİMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Ceren İŞÇİ, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
2- BİLİŞ İHTİYACININ SATIŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ACENTA TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Gencay SAATCI, Cevdet AVCIKURT, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
3- YEREL HALKIN ÜNİVERSİTEYE BAKIŞ AÇISI: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Barış ERDEM, Bilgehan GÜLCAN, Suiunbek CHYKYNOV
4- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SPA & WELLNESS HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN PROFİLİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Çiğdem MUTLU, M. Selami YILDIZ
5- Konaklama İşletmelerindeki Çevre Yönetimi Uygulamalarının ve Etkilerinin İrdelenmesi: Alanya da Faaliyet Gösteren 5 ve 4 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Fazıl ŞENOL, Şule ŞENOL
6- LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİSYENLİK MESLEĞİNE BAKIŞI: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdullah USLU, M. Fatih SANCAR, Bayram AKAY, Doğan KUTUKIZ
7- SİİRT İLİ KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KIRSAL TURİZM ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Fatma Özlem GÜZEL, İlker ŞAHİN, Seda YETİMOĞLU
8- DÜŞÜNSEL DENEYİM BOYUTU KAPSAMINDA KÜLTÜR BİLİNCİ OLUŞTURMA ARACI OLARAK MÜZE ZİYARETLERİ ve ZİYARET SONRASI DAVRANIŞLARA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Gülşah AKKUŞ, Şükran KARACA, Gülten POLAT
9- MİRAS FARKINDALIĞI VE DENEYİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Gülay BULGAN
10- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
  Özet   Tam Metin
Sadık SERÇEK, Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
11- SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ OLARAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILMALARI VE SOSYALLEŞMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Hasan CİNNİOĞLU, Mustafa BOZ
12- SOSYAL MEDYA ARAÇLARINDAN FACEBOOK SİTESİNİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇISINDAN KULLANIMININ İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Aslı ERSOY
13- Yönetici-İş Gören İlişki Boyutlarının Stres Yaratma Durumuna Yönelik Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
14- TURİZM ÇALIŞANLARININ BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kaplan UĞURLU, Şimal YAKUT AYMANKUY, Hilmi AR
15- TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AHİLİK İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet KARATAŞ
16- ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA (KURUM DEĞİŞTİRME) NİYETİ İLİŞKİSİ (KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONEL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)
  Özet   Tam Metin
Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK, Çiğdem ÖZKAN
17- TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN
  Özet   Tam Metin
Aydan BEKAR, Çisem KARAKULAK
18- YİYECEK VE İÇECEK STİLİSTLİĞİ VE FOTOĞRAFÇILIĞI
  Özet   Tam Metin
S. Banu YILDIZ, Sultan N. KILIÇ
19- KÜLTÜR TURİZMİNE KATILAN YERLİ TURİSTLERİN KAPADOKYA ALGISININ TEKRAR ZİYARET ETME VE TAVSİYE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Buket BULUK, Ferah ÖZKÖK
20- KÜRESELLEŞME HAREKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Selma ATABEY, İbrahim YOKUŞ
21- KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Barış ERDEM, Tuba TÜRKMENDAĞ, Suat AKYÜREK
22- TELEVİZYONDA YAYINLANAN GEZİ BELGESELLERİNİN TURİSTLERİN TATİL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİNDE YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Seda ŞAHİN, Berna ŞAD
23- TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Canan TANRISEVER, Ömer SARAÇ, Aydoğan AYDOĞDU
24- YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
Erkan AKGÖZ, Ramazan GÖRAL, Engin TENGİLİMOĞLU
25- TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYONLARI AÇISINDAN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Eray POLAT, Bayram ŞAHİN
26- TURİZM YAZININDA ETİK: PROBLEMLERİN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE PİLOT BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Kudret GÜL, İsmail YILDIZ
27- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK-İÇECEK TEDARİK ZİNCİRİNİN YAPISAL ANALİZİ: ANTALYA KEMER BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Sevinç ASLAN, Gönül AKIN
28- AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE YAPISAL FONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Sadık SERÇEK
29- TURİZM PAYDAŞLARI AÇISINDAN DİYARBAKIR’IN MARKA ALGISI VE GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU - Nevin AKPINAR
30- YEREL HALKIN BÖLGELERİNDEKİ TURİZM GELİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMLARI: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK