Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


2004 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Akademik Bakış Dergisi, Kırgızistan merkezli Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergidir. Dergi 2 aylık dönemlerle yılda 6 defa sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi ve Türk Lehçeleri’nin yanı sıra tüm dillerde yazılabilir.

Makalenin Uzunluğu ve Şekil Şartları

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil değildir. Makaleler mümkün olduğunca özlü yazılmalı ancak anlaşılır olmaya da dikkat edilmelidir.

Başlık

Başlık, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında olmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra baş editör tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiğinde şu şartlara uyulmalıdır: Yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde, ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Öz

Makalenin esasını yansıtan Türkçe ve İngilizce “öz”ün yazılması gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe öz ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özler alt alta gelecek şekilde hazırlanmalıdır. “Öz”de çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, başlıktan ve yazar/yazarların isminden hemen sonra yazılmalıdır. Öz bölümünde mümkün olduğu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.

Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve İngilizce Öz/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadır. En az beş adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Ekler

Tablo, şekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandırılmak veya başlıkla belirtilmek suretiyle yerleştirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandırılmış olarak yer almalıdır. Tablo, Şekil, Ekler vb. “Times New Roman” yazı tipinde yazılıp okunaklı olmak şartı ile yazar/yazarların uygun gördüğü punto’da (en fazla 12 punto) yazılabilir.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

 • Atıf ve Kaynak gösterimi APA yazım kıstaslarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Metin içinde atıfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalı veya kaynakçadaki her esere metin içinde atıf yapılmış olunmalıdır. Kaynakçada “yayında” şeklinde bir çalışmaya yer verilmesi durumunda bundan atıf yapılan çalışmanın yayınlanmak için kabul edildiği anlaşılmalıdır.
 • Metin içinde kaynak gösterilirken yazarın soyadı, yayın yılı, : ,  sayfa nosu parantez içinde yazılarak alıntı cümlesinin sonunda yer almalıdır. Örnek: (Gülbeyaz, 1912: 47)
 • Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” deyişi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalı, açıkça yazılmalıdır. Örnek: (Gülbeyaz ve diğerleri, 1912: 47)
 • Derleme çalışmalarında kaynak kişi ile görüşmeler metin içerisinde görüşmenin bittiği yere parantez içerisinde kaynak kişinin adı soyadı, kişisel görüşme, tarih yazılmalıdır. Örnek: (Kürşad Gülbeyaz, Kişisel Görüşme, 01.01.1912)
 • İnternet kaynaklarında metin içerisinde alıntının bittiği yere parantez içerisinde alıntının yapıldığı adres ve erişim tarihi yazılmalıdır. Örnek: (http://www.akademikbakis.org/yazim-kurallari , 01.01.1912)
 • Kaynakçada, yazarlar başta soyadı açıkça yazılarak adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.
 • Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak, eğer aynı yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazırlanmalıdır.
 • Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayım yılının yanında bir harf eklenmesi gerekir.
 • Kaynakçada kaynak kişi ile görüşmeler ayrı bir başlıkla ayrılmalı (Sözlü Kaynaklar), kaynak kişi adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, mesleği gibi kaynak kişiye ait bilgiler yer almalıdır.
 • Kaynakçada internet kullanımlı kaynaklar ayrı bir başlık ile ayrılmalı (İnternet Kaynakları), alıntının yapıldığı adres yazılmalıdır.

Advanced Search


Announcements

  YAYIN

   

  AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Eylül - Ekim 69. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri