Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönetim KuruluBAŞKAN

  • Mehmet Yüce 

ÜYELER

  • Ahmet Vecdi CAN
  • Çetin YAMAN
  • Hayati BEŞİRLİ
  • Köksal ŞAHİN
  • Ömer ÖZKAN
  • Sadettin BAŞTÜRK
  • Fadıl Hoca
  • Geray Musayef
  • Davran Yoldaşev

DERGİ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Dergi yönetim kurulu derginin her türlü hukuki ve işleyiş sürecine ilişkin yönetimi gerçekleştirir. Derginin bütün organlarının üzerinde yer alır. 

Dergi yönetim kurulu başkanı derginin baş editörüdür. Alınan kararlarda çoğunluk kararı dikkate alınır. Dergi yönetim kurulu içerisinde toplam 21 üye bulunur. Bu üyelerin %51’nin verdiği ve ortak bir kararda birleştiği karar kesin karardır. Gerekli bir durumda hakem onayından geçmiş olsa bile yönetim kurulu kararıyla bu ilgili yayın ve çalışmanın yayınlanmaması konusunda karar alınır ve uygulanır. Bu durumda yazar/yazarlar hiçbir hak talebinde bulunamaz ve dergiye bir yaptırım uygulayamaz. 

Dergi yönetim kurulu belirli dönem ya da aralıklarda derginin işleyişine yönelik hakem tayini, hakem kabulü ya da reddi, hakem onayından geçen çalışmanın değerlendirilmesi ya da incelenmesi, intihal olgusu, derginin yayın kriterlerine uygun olup olmama durumu, özel sayı çıkartımı, kongre ya da konferanslarda sunulan bildirilerin özel sayı olarak yayınlanması, yeni disiplin ya da bilim alanlarına yer verilmesi, dergi idaresinin şekillendirilmesi, editör tayini, alan editörlerinin görevlerinin belirlenmesi ya da yeniden yapılandırılması, indekslerle olan ilişkiler konusundaki çalışmalar, resmi yazışmalar ve kabul yazılarının düzenlenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler üzerinde hiçbir kurul, kişi, hakem, kuruluş, yazar ya da diğer farklılıklara sahip kişi ya da kurumlar söz sahibi olamaz öneride bulunamaz. 

Yönetim kurulu kararları kesin ve kati karar olup hukuki ve değiştirilemez netlik içerir. Dergi ile ilgili her türlü işlem, sayılar ve sayılarda yer alacak çalışmalara ilişkin hakem raporları, değerlendirme yapan hakem bilgileri ve diğer işleyişlere ilişkin bilgiler dergi yönetim kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Bu işlemler dergi yönetim kurulunun onayı ile hayata geçirilir ve ilgili sayı sisteme yüklenir. Dergi yönetim kurulunun onayladığı ve sisteme yüklenen çalışmalar üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz yapılması da istenemez. 

Dergi ile ilgili her türlü işleyiş dergi yönetim kurulunun bilgisi ve onayı ile gerçekleştirilir.

 

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri