Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Ünsal TAZEGÜL
ELİT DÜZEYDEKİ TENİSÇİLERİN OLUMLU DÜŞÜNME VE YAŞAMA BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ , ss. 16-25
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mustafa Yağbasan
1980 ÖNCESİ VE 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA AİLENİN TEMSİLİ , ss. 26-40
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Göktuğ İpek
BASINDA IRKÇILIK-TURANCILIK DAVASI , ss. 51-72
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatma Yılmaz
ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ , ss. 73-85
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cihan TABAK
86 TEKNOLOJİ-GİTAR İLİŞKİSİ: MANYETİKLER ve EFEKTLER , ss. 86-96
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sümeyye Özkaya
MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN SONUÇLARI ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI , ss. 113-121
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Onur akkaya
THE EFFİCİENCY OF BANKİNG SECTOR İN TURKEY: NONPARAMETRİC CONDİTİONAL APPROACH BASED ON PARTİAL FRONTİER , ss. 10-15
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet ÇINAR
TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNSAN SERMAYESİ MODELİ İLE ÜCRET TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ , ss. 97-112
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ayhan KÜNGERÜ
SİNEMADA ARAPLARIN TEMSİLİNE BİR ÖRNEK: “KESKİN NİŞANCI” FİLMİ , ss. 1-13
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Seher AKDENİZ ŞAHİN
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL GİYSİLERİNİN GELİR DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ , ss. 14-28
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zeynel TURAN
KONSERVATUVAR TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ , ss. 29-42
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Güller ŞAHİN
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BEŞERİ SERMAYE VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLGİLEŞİM ÜZERİNE BİR SINAMA , ss. 56-74
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Selma Karabaş
E-TİCARET VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN TUTUM VE İLGİLENİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI , ss. 83-104
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Gülden Gök
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE TÜKETİCİ HAKLARI FARKINDALIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA ÖRNEĞİ , ss. 140-166
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Erdal ADAY
Afyonkarahisar Halkevinin Yayımladığı Taşpınar Dergisinde Folklor , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Pınar AVCI
MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMA VE İŞE MOTİVASYON ALGILARININ BELİRLENMESİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

ŞENGÜL YEGİN
POPÜLER KÜLTÜRÜN İSİM BELİRLEMEYE ETKİSİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hüseyin YILDIRIM
TÜRKİYE’DE 2001 VE 2010 YILLARI ARASINDA KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ , ss. 198-219
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Şadiye Okutan
TÜRKİYE’NİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Esra AYDIN GOKTEPE
Çalışanların kişisel değerleri, algıladıkları örgütsel destek ve işten ayrılma niyetleri arasındaki etkileşim , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri