Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENÇLERİN FAST FOOD TÜKETİMLERİNİN SEMBOLİK TÜKETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Değişen yaşam koşulları ile birlikte değişen gıda tüketim alışkanlıkları, genç nüfusta da kendisini göstermektedir. Özellikle sembolik unsurların öne çıktığı günümüzde, genç tüketicilerin fast food (hızlı hazır yiyecekler) tarzı ürünlere giderek daha fazla yöneldiği dikkati çekmektedir. Fast food ürünlerinin özellikleri, fiyatı, sağlıklı olup olmadığı gibi konular talebi etkilerken, arkadaş ve aile çevresi, imaj, ortam koşulları, sosyalleşme gibi unsurlar da gençlerin fast fooda yönelmesine neden olabilmektedir. Araştırmanın amacı, gençlerin fast food ürünleri ile ilgili algıları ve tüketim alışkanlıklarının sembolik tüketim kapsamında değerlendirilmesidir. Ayrıca gençlerin fast food tüketimine yönelmesinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Araştırma Sivas İli Merkez İlçesindeki lise öğrencilerine uygulanmış olup, veri toplamada yüzyüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın anketi, demografik özellikleri, fast food algılamalarını ve fast food tüketim sıklığını ölçen toplam 9 sorudan oluşmaktadır. Araştırmanın en önemli bulgusu; gençlerin önemli bir bölümünün, fast food ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu düşünenler ve bilgisi olmayanlardan oluşması ve bunların fast food tüketim sıklığının sağlıklı olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğudur. Kısaca, gençler fast food ürünlerinin sağlıksız olduğunu dahi düşünse tüketmeye devam etmektedir. Bu durum çağımızın gerçeği olan sembolik unsurları akla getirmektedir. Nitekim, araştırma bulgularından birisi de gençlerin fast food tüketimini etkileyen faktörler içinde en önemlilerinin arkadaşlar, ortam koşulları ve popülerlik olduğudur. Sonuç olarak, gençlerin fast food ürünlerin tüketimi ile ilgili algıları ne olursa olsun, sembolik tüketim unsurlarının etkisiyle fast food tüketimini sıklıkla devam ettirdikleri belirlenmiştir.Keywords
Pazarlama, Tüketici Davranışları, Sembolik Tüketim, Fast Food Tüketimi, Genç Tüketim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri