Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE 2001 VE 2010 YILLARI ARASINDA KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2001 ve 2010 yılları arasında gerçekleşmiş olan kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik açıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve sosyal güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Amaç doğrultusunda öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun söz konusu yıllar arasındaki gelir gider dengesi incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre aynı yıllar arasında kayıt dışı olarak istihdam edilmiş olan kişiler asgari ücret düzeyinden sosyal sigortaya dahil edilerek prim ve işsizlik sigortası kesintileri hesaplanmış ve sosyal güvenlik açıkları tekrar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sosyal güvenlik açıklarının büyük oranda azaltılabileceği diğer yıllarda ise SGK bütçesinin fazla verebileceği tespit edilmiştir. 2001 ve 2010 yılları arasında gerçekleşmiş olan yaklaşık 189 Milyar 936 Milyon TL’lik açık yerine SGK bütçesinin on yıllık dönem sonunda yaklaşık 14 Milyar 40 Milyon TL fazla verebileceği görülmüştür. Hesaplamalar sonucunda ulaşılan bulgular kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik açıkları üzerinde önemli etkilerinin olduğunu ve kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması ile sosyal güvenlik açıklarının giderilebileceğini göstermiştir.Keywords
Türkiye, Kayıt Dışı İstihdam, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Açığı.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri