Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MODA SÜRECİ BAĞLAMINDA GELİN BAŞLIĞI TANZİMLERİNDE ESTETİK DEĞERLER VE TASARIM ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM:GİRESUN İLİ ŞEBİNKARAHİSAR ÖRNEĞİ

Tüm insanların yaşamı, doğum, evlenme, ölüm olarak sıralanabilecek üç önemli dönüm noktası etrafında gelişir ve biçimini de ait oldukları toplumdan alır. Evlenme, hem kız hem de erkek açısından yeni bir hayata geçişin dönüm noktası olarak kabul görmüştür. Söz konusu bu olayın içerisinde giyim ve kuşamlarına ilişkin değerler özellikle kadınlar için ayrı bir önem taşır. Düğün günü gelinin özenle hazırlanarak toplumun en güzeli olması ve ayırt ediciliğinin ön plana çıkartılması durumu pek çok toplumda benzerlik gösterir. Özellikle gelin toplumdaki diğer bireylerden başlık biçiminin abartılı bir biçimde şekillendirilip süslenmesi ile ön plana çıkartılır. Evlenme adetleri ile düğün törenlerinde giyilecek giysiler geçmişte her toplumun kendi gelenekleri ile biçimlendirilmiş özelliklerini yansıtırken günümüzde tüm toplumlarda moda etkenine bağlı olarak birbirine benzerlik gösteren tasarımlar kullanılmaktadır. İnsan yaşamının en özel günü olan düğün törenlerinin her aşamasında modern yaşamın getirdiği değişimler ile birlikte moda etkeni ile birlikte giysilerdeki değişimlerin yanı sıra, gelin başı süslemelerinde kullanılan duvakların ve baş süslemelerinin tasarım, biçimlendirme ve estetik nitelikler açısından farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada; Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde, 1940-2005 yılları arasında batı moda trendleri göz önünde bulundurularak kullanılan gelinliklerin gelin başı süslemeleri moda bağlamında kronolojik olarak analiz edilerek kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından bölgede yapılan saha araştırmaları sonucunda gelinlik ve baş süslemelerine ilişkin görsel dokümanlar araştırılmış, kaynak kişilerle görüşmeler yapılmış, ilgili yazılı kaynak ve elde edilen veriler sonucunda moda etkenine bağlı olarak yörede kullanılan gelin başlıklarının özellikleri karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışma, 1940-2005 yılları arasında Anadolu’nun küçük bir ilçesinde yaşayan kadınların moda trendlerini kültürel değerleri ile birleştirilerek ne şekilde kullandığının belgelendirilmesi daha sonraki kuşaklara aktarılması, açısından önem taşımaktadır.Keywords
Gelin başı, gelinlik, düğün, aksesuar, Şebinkarahisar

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri