Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AĞAÇ YAZMA KALIPLARINDA ÖZGÜN DESEN GELİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA

Yazmacılık sanatı ile ilgili bazı arkeolojik buluntu ve yazılı kaynaklar olmasına rağmen bu sanatın tam olarak ne zaman ve nerede başladığını söylemek oldukça güçtür. Yapılan arkeolojik çalışmalar ve yazılı kaynaklar, yazma sanatının bir baskı tekniği olması nedeniyle yontma taş ve bronz devrine kadar uzanabileceğini göstermektedir. Baskının başlangıcı olarak bu dönemlerde mum ve kilden yapılan kalıplardaki desenlerin basıldığı objeler ve kalıplar gösterilebilir. Geleneksel yazma kalıpları incelendiğinde desenlerde hakim olan motiflerin çiçekler ve meyveler olduğu görülmektedir. Desen ve kompozisyon olarak doğadaki bu motifler aynen kalıba aktarılmıştır. Genellikle sanatçı ve ustalar yaşadıkları bölgenin özelliklerini kalıplara işlemişlerdir. Bu bağlamda yüzyıllardır aynı ya da birbirine benzer desenler kullanılmış, kalıplar arasındaki farkı sanatçıların veya ustaların el işçiliği oluşturmuştur. Bu araştırmada sanatçıların geleneksel yazma kalıplarına çağdaş yorumlar getirmesi ile kendilerine özgü desenler sergileyebilecekleri düşünülmüş; özgün yazma desenleri geliştirilerek yazmacılık sanatının özünden kopmadan farklı bir etki yaratmak hedeflenmiştir. Soyut çizgilerden nasıl somut özgün desenlere ulaşılacağına dair bir öneride bulunularak örnek bir çalışmaya yer verilmiştir.Keywords
yazmacılık, desen, motif, tasarım, uygulama

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri