Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu çalışma çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerinin ve takım liderlerinin duygusal zekâlarının örgütsel özdeşleşmeleri üzerinde etkisinin olup olmadığını ölçmek üzere gerçekleştirilmektedir. Erzincan ilindeki çağrı merkezinde çalışanlar arasından tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 150 kişiye 7 tanesi demografik olmak üzere toplam 66 sorudan oluşan anket çalışması yöneltilmiştir. Araştırmada duygusal zekâ ve örgütsel özdeşleşmeye ilişkin literatür taramasının ardından, çalışanların demografik değişkenlerinin duygusal zekâya ve örgütsel özdeşleşmeye etkisi bunun yanı sıra duygusal zekâ ve alt boyutlarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkileri SPSS paket programı kullanılarak incelenmiştir. Son bölümünde araştırma bulguları değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; duygusal zekânın alt boyutlarından iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi ve duyguların kullanımı boyutları örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönde anlamlı etki yaratırken duyguların değerlendirilmesi ve duygusal zekânın örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Duygusal Zekâ, Örgütsel Özdeşleşme, Örgüt, Empati Çağrı Merkezi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri