Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TELEVİZYON REKLAMLARINDA ORYANTALİST SÖYLEM: MNG KARGO VE TÜRKCELL REKLAMLARI ÖRNEĞİ

Toplumun ve toplukların gelişmesinde şüphesiz ki iletişimin büyük bir rolü vardır. İlkel toplumlardan, sanayi toplumlarına kadar olan süreç içeresinde ve sonrasında kitle iletişim araçlarının yadsınamaz bir payı bulunmaktadır. Kitle iletişim araçlarının topluma ulaşma kolaylığı ve kitleleri etki altına alma gücü dikkate alındığında reklamın birey ve kitleler üzerinde ki etkisi de net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Reklam sektörü gün geçtikçe farklı kaynak ve alanlardan beslenerek günlük yaşantımız içerisinde yer edinmektedir. Batı’nın Doğu hakkında ortaya koyduğu Oryantalizm, sanat, bilim, edebiyat, siyaset gibi birçok alanda kendini göstermektedir. Bu alanlardan biri olan reklamlarda da oryantalizmin izlerine rastlamak mümkündür. Bu araştırmada Türk televizyonlarında sunulan reklamlardaki oryantalist söylem incelenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için iki televizyon reklamı seçilmiştir. Göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ile seçilen reklamlarda, Batılı ve Doğulu kimliklerin temsil edilme biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Reklam, İdeoloji, Oryantalizm, Kitle İletişim Araçları, Göstergebilim

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri