Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi A1 ve A2 Düzeyi Ders Kitaplarının Tanınmış Kişiler Açısından İncelenmesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde başlıca gereçlerden biri ders kitaplarıdır. Kitaplar, öğretmen ve öğrencilere yol göstermesi, planlı ders işlenmesine yardımcı olması, diğer araç ve gereçlere göre daha ulaşılabilir olması gibi birçok nedenden ötürü, derslerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yararlanılan kitapların içerik, sunum, görseller, öğrenci seviyesine uygunluk, kullanışlılık, ilgi çekme, öğrenimi kolaylaştırma gibi birçok açıdan işlevsel niteliklere sahip olmasının önemli olduğu söylenebilir. Ders kitaplarında, halka mal olmuş ünlü kişilerin yer alması, dili öğrenenler açısından günlük hayata uygulanabilir ve ilgi çekici bakış açıları oluşturabilir. Bu tanınmış kişiler öğretilen dilin konuşulduğu ülkede yaşayan ünlüler olabileceği gibi farklı milletlere mensup tanınmış kişiler de olabilir. Bu çalışmada, doküman analizi yapılarak Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 ders kitaplarında yer verilen ünlü kişiler, ünlü oldukları alanlara göre sınıflandırılmış ve betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, A1 ve A2 düzeyleri ders kitaplarındaki görseller, etkinlikler ve okuma parçaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle söz konusu ders kitaplarında yer verilen tanınmış kişilerin görsel, etkinlik, okuma parçaları içinde kullanımıyla ilgili sonuçlara varılmış, önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi, ders kitapları, kültür aktarımı, tanınmış kişiler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri