Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAHREMİYETİN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI: MAGAZİN DÜNYASI ÜZERİNDEN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Öz Günümüzde her türlü imkânlarından yararlanılan sosyal medya, kötü amaçlar doğrultusunda kullanıldığında ise bireylerin yaşamları ve uzun vadede toplumsal yapı açısından tehlike arz edebilmektedir. Bu kapsamda ele alınan çalışmada mahremiyetin sosyal medya üzerinden yayılımı konusu tartışmaya açılarak, günümüzdeki bazı magazin figürleri üzerinden konunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bireylerin mahremiyetlerine ilişkin bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılımının birey ve toplum açısından risk içerdiği yönündeki varsayımın doğruluğunun desteklenmeye çalışıldığı çalışmada, çoğu zaman yaşamımızı kolaylaştıran sosyal medyanın bir yandan da yaşamımızı nasıl zorlaştırdığı sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda çalışma kamusal ve özel alan ekseninde mahremiyet olgusu, modern yaşamda insan ilişkileri ve mahremiyet, tüketim toplumunda mahremiyetin sosyal medya üzerinden kullanımı, magazin dünyasında sosyal medya üzerinden paylaşılan mahremiyetin sınırları üzerine örnek bir olay, sosyal medyada mahremiyetin teşhiri ile ötekinin cezalandırılmak istenci üzerine bir değerlendirme başlıkları altında incelenmektedir.Keywords
: Mahremiyet, Kamusal ve Özel Alan, Tüketim Toplumu, Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri