Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İŞYERİNDE YAŞANAN ROMANTİK İLİŞKİLERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TUTUMU: HİZMET SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe işgörenlerin işyerinde yaşanan romantik ilişkiler ile ilgili tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini kolayda örnekleme yolu ile Edirne’de ve Kırklareli’de hizmet sektöründe işgören 291 kişi oluşturmaktadır. Elde edilen anketler içinde kullanılabilir anket sayısı 161 adettir. Elde edilen veriler SPSS 23. Paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özelliklere ait maddeler ve eşin çalışma durumu, yetişme çağında bulunulan yer gibi maddeler yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise işyerinde yaşanan romantik ilişkiler ile ilgili dokuz adet Likert tipinde maddeden oluşan aralıklı ölçek yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, işyerinde yaşanan romantik ilişkilerin genel olarak onaylandığı, desteklendiği söylenemez. Bununla birlikte işyerinde romantik ilişkileri engellemeye, sabote etmeye, önlemeye dönük tutumların olmadığı da görülmektedir. Dolayısı ile genel olarak katılımcılar romantik ilişkileri onaylamamaktadırlar ama müdahale de etmemektedirler.Keywords
şyerinde romantik ilişkiler, hizmet sektörü, tutum, algılanan güdüler

References

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri