Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GELENEKSEL VE MODERN KAVRAMLAR AÇISINDAN MNG KARGO ASTRODON ADAM REKLAM FİLMİ’NİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ

Günümüzde iletişim ve endüstrinin gelişmiş olması tüketim toplumu içerisinde benzer ve çeşitli ürünlerin oluşmasına yol açmıştır. Firmalar yeni ürünleri piyasaya sürdükleri zaman rakip firmanın bu ürüne benzer ya da daha üstün özelliklere sahip bir ürün ortaya koymaları çok daha kolaylaşmıştır. Bu ortamda ürünlerin rakiplerinden ayrılarak öne çıkması, tüketicinin tercih sıralamasında birinci sıraya oturabilmesi için iyi bir pazarlama ve reklam faaliyetinin gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bir kitle iletişim biçimi olan reklam, günümüzde bu işi başaran en önemli araçlardan biri konumundadır. Reklamın kalıcı ve etkili olabilmesi için, içinde bulunduğu toplumsal yapının kültürü ve genel yargıları önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda reklamlarda alıcı ve marka ilişkisini duygusal yollarla güçlendirmek amacıyla çekiciler kullanılmaktadır. Hedef kitleyi harekete geçiren bu reklam çekicileri, bilinçli bir güdüleme işlemidir. Çalışmada, MNG Kargo reklamının incelemesi yapılıp, göstergebilimsel yöntem ve içerik çözümlemesi ile ele alınmıştır. Kimlikler hakkında fikir verirken, toplumsal rolleri de yansıtan önemli göstergelerden biri olan reklam filmi, görsel ve dilsel iletiler ile anlamlı özellikler taşırlar. Araştırmanın amacı, tüketim kültürünün özelliklerinin reklamlar aracılığıyla bireylere maddi ve manevi değerler katılarak nasıl sunulduğu, göstergebilimin araçlarını kullanarak toplum üzerinde nasıl etki yarattığını göstermektir. İncelenen reklam filmi, hedef kitlenin duygusal dünyasına girip ürünleri sosyal ilişkiler için aracı konuma dönüştürmektedir.Keywords
Kitle İletişim Araçları, Tüketim Kültürü, Reklam, Göstergebilim, Modern- Geleneksel Çekici

References

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri