Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli: KATLM-30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Bu çalışmanın amacı finansal varlık fiyatlama modelinin İslami finansta geçerliliğini test etmektir. Bu amaç doğrultusunda KATLM-30 endeksinde yer alan ve 2011-2016 yılları arasında kesintisiz verisine ulaşılabilen 27 şirketin hisse senetlerinin getirileri baz alınmıştır. Çalışmada yer alan şirketlerin hisse senedi getirilerinin tahmini için Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve risksiz getiri oranı yerine enflasyon oranının kabul edildiği İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli uygulanmıştır. Veriler Eviews 8 programında analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde 2011-2016 yılları arasında İslami Finansal Varlık Fiyatlama modelinin ve Finansal Varlık Fiyatlama modelinin katılım endeksi için uygulanabilir olduğu ama ilgili dönem için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Katılım Endeksi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri