Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HASTANE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANAN SAĞLIK KURUMLARINDA HASTA MEMNUNİYETİNİ VE HASTA SADAKATİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Hastane Yönetim Bilgi Sistemleri (HYBS) Sağlık hizmeti sunan kurumlarda yönetsel, finansal ve tıbbi verilerin dijital ortamda kayıt altına alınmasını, veri entegrasyonunu, depolanmasını, dağıtılmasını, yönetilebilir olmasını sağlayan bilgi sistemleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada HYBS’ni kullanan sağlık kurumlarında müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kütahya ilinde yüzyüze anket yapılarak 140 adet veri toplanmıştır. Çalışmada SPSS v.24 kullanılarak iki aşamalı bir metodolojiye göre veri analizi yapılmıştır. İlk adım kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini sınamak. İkinci adımla faktör ve Korelasyon analizi yapılarak yapısal modeli ve faktörleri belirlemek olmuştur. Ölçeğin güvenilirliğini ve iç tutarlılığını ölçmek için yaygın bir yöntem olan Cronbach alfa kullanılmıştır. Buna göre Cronbach alfa 0,953 olup ölçekte yer alan 26 sorunun homojen bir yapı gösteren bir bütünü iyi bir derecede ifade ettiğini göstermektedir. Yapılan faktör analizi sonuçlarında 5 adet faktöre ulaşılmıştır. Bunlar Verimlilik, Hasta Memnuniyeti, Güvenilirlik, Kurum imajı ve Kalitedir. Sağlık kuruluşlarında bu faktörler önemsenerek hizmet verildiği takdirde müşteri memnuniyeti ve sadakatinde daha fazla artış bekleneceği yönünde görüşe varılmıştır.Keywords
HYBS, Hasta memnuniyeti

References

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri