Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ, İŞ DOYUMU/MESLEKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETERLİKLERİ: TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Bu çalışmada, Türkiye’deki psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetleri ile ilgili yapılmış araştırmaları derlemek ve psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetler düzeyleri üzerinde etkili değişkenlerin neler olduğunu genel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu derleme çalışmasında 1995-2017 yılları arasında yapılmış olan psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetleri bağımlı değişken olarak araştırmasına alan ve üzerinde etkili olan bağımsız değişkenlerin araştırıldığı 32 çalışma incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu psikolojik danışmanların danışma öz yeterlikleri, tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu/mesleki memnuniyetler düzeyleri ilgili yapılan araştırmalarda genellikle aynı bağımsız değişkenlerin (cinsiyet, kıdem, çalışma süresi, kişilik özellikleri, kaygı düzeyi, sosyal destek kaynakları, denetim odağı, eğitim düzeyi) etkisi incelenmiş ve istatistiksel sonuçların genel olarak paralellik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Araştırmaların ortak sonuçlarına göre genel olarak psikolojik danışma öz yeterliği cinsiyet, yaş, çalışılan kurum, çalışma yılı, mezun olunan program ve eğitim düzeyi değişenlerine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Diğer açıdan psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeyleri, iş doyumu ve mesleki memnuniyet düzeyleri cinsiyet, yaş, kıdem, çalışılan okul türü, mezun olunan bölüm, eğitim düzeyine göre genel olarak anlamlı olarak farklılaşmamakla birlikte, faklı sonuçlar rapor eden çalışmalarda bulunmaktadır. Ancak öğrenci sayısı, medeni durum, yaşanılan yer, sosyal destek kaynaklarının varlığı gibi değişkenlere göre faklı sonuçların çıktığı gözlenmiştir.Keywords
Psikolojik Danışman, Tükenmişlik, İş Doyumu, Mesleki Memnuniyet

References

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri