Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İslam Tarihi Boyunca Şia-Ehl-i Sünnet İlişkisi

İslam düşüncesinde siyasi, itikadi ve ameli anlamda gruplaşmalar oldukça erken dönemde cereyan etmiştir. Siyasi ihtilafların başında ise Şia ile yaşanan görüş ayrılıkları önemli bir yekün tutmaktadır. Muhammed Emhazun bu alanda çalışan muasır yazarlardan biridir. Bu risale, 2011 Mağrib’te basılmıştır. Tercümesini yaptığımız eseri ise islam tarihi boyunca şia ile yaşanan farklılıkları tespit etmeye yöneliktir. İşte bu makale mezkur eserin tercümesinden ibarettir. Tercüme esnasında yazarın fikirlerinin doğru veya yanlışlığı tartışılmamış, sadece eser anlaşılır bir dille Türkçemize kazandırılmıştır. Giriş bölümünde kısaca müellifin hayatından söz eedilmiş, akabinde tercümeye geçilmiştirKeywords
Şia, Ehl-i Sünnet, Safeviler, Haşşaşin, Fatımiler

References

Advanced Search


Announcements

    YAYIN

     

    AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi'nin Ocak - Şubat 71. Sayısı yayınlanmıştır.Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri