Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARABİ’NİN SİYASET FELSEFESİ ÜZERİNDEN

Farabi, 9. ve 10. yüzyıllarda yaşamış İslam dünyası kökenli bir Türk filozofudur. Farabi’nin siyaset felsefesi üzerinden yaptığı değerlendirmeler dikkate alındığında bugünün devlet başkanlığı modeline ait görüşleri öne çıkarılabilir. Bu anlamda, Farabi’nin devlet başkanlığı modeli algısının, ülkemizde uygulanacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine benzer yönler barındırmakta olduğu görülmektedir. Ayrılan noktaların ise Başkan’dan ve sistemden değil, aristokrasi-demokrasi yönetim modeli tercihinden kaynaklandığı söylenebilir. Farabi aristokrasiyi iyi yönetim modeli olarak öne çıkarmıştır. Oysa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile demokratik unsurlar ve ideal temsili demokrasi öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu itibarla, çalışmada Farabi’nin siyaset felsefesi, düşünürün devlet başkanlığı modeline ilişkin görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Buradan hareketle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında ülkemizde uygulama bulan devlet başkanlığı modeli incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Başkanlık Makamının, kabine üyelerinin, bürokratların, bürokrasinin ve kamu personelinin yeni yapıda kurumsal kimliği nasıl kazanabileceği tartışılmıştır.Keywords
Farabi, Siyaset, Siyaset Felsefesi, Devlet Başkanlığı Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri