Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN TÜRK MALİYESİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6771 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk devletinin yönetim şeklinin özüne dair düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerle Parlamenter demokratik sistemden Türkiye’ye özgü ismiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiştir. Yeni sistem birçok alanda yenilikler getirmektedir. Bu alanlardan bir tanesi belki de en önemlilerinden bir tanesi mali yapıya ilişkin düzenlemelerdir. Bu çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türk mali yapısına getirdiği yeniliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Özellikle yeni sitemde mali otoritenin kim olduğu, vergi ödevinin hukuki dayanağında bir değişiklik olup-olmadığı, Türk hukuk mevzuatında yeni bir hukukî form olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle vergi ödevine ilişkin bir düzenleme yapılıp-yapılamayacağı ve de tarihten bugüne yasama organlarının en temel yetkilerinden birisi olan Bütçe Hakkı’nın yeni sistemde nasıl şekillendiğinin üzerinde durulmuştur. Çalışmada yöntem olarak konuya ilişkin eski ve yeni mevzuatın karşılaştırılması esas alınmıştır. Ayrıca mali yapıda meydana gelen değişmelere ve bunların muhtemel sonuçlarına dair ileri sürülen farklı görüşler tespit edilmiştir. Bu bilgilerin ışığında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte Türk mali yapısındaki değişim ortaya konmaya çalışılmıştır.Keywords
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Maliye, Mali Otorite, Vergi Ödevi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri