Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜLKELERİN TURİZMDE TANITMA AMAÇLI KULLANDIKLARI SLOGANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ülkelerin turistik tanıtma faaliyetlerinde, pazarlanan turistik ürün ile ilgili verilmek istenen mesajın hedef kitleye kısa ve öz bir şekilde aktarılmasında ve akılda kalıcılığın arttırılmasında sloganlar önemli rol oynamaktadır. Ülkeler makro tanıtma çabalarında kendilerini en iyi şekilde ifade eden, akılda kalıcı, etkili sloganlar seçmeye özen göstermektedirler. Bu çalışma ile dünya genelindeki ülkelerin turizm tanıtımında kullandıkları sloganlar içerisinden en etkili olduğu düşünülen sloganların seçilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, ülkelerin resmi turizm bakanlıkları ile ilgili sayfaları taranarak elde edilen sloganlar Türkçeleştirilmiş, anket yöntemi kullanılarak, kulağa hoş gelen, dikkat çeken, en etkili olduğu düşünülen sloganlar belirlenmiştir. Anket formunda ülkeler bulundukları kıtalara göre ayrılarak, objektif sonuçlar elde edilmesi için ülke isimleri verilmemiştir. İstatistik programı aracılığıyla, “Frekans Analizi” ile seçilme sıklıklarına göre sıralanan en iyi on slogan “Çapraz Tablo Analizi” ile cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu değişkenlerine göre analiz edilerek, yorumlanmıştır. Katılımcılar tarafından en çok beğenilen sloganın Kanada’nın turizm tanıtımında kullandığı “Keşfetmeye Devam Et (Keep Exploring)” sloganının olduğu tespit edilmiştir. İlaveten anket formunda sloganların, turistik tüketicilerin tatil yeri seçimlerinde etkili olup olmadığı sorulmuş, katılımcıların %70,5’i tarafından etkili olduğu yanıtı alınmıştır. Son olarak, turistik tüketicilerin tatil yeri tercihlerinde en çok etkili olan ve içinde sloganların da kullanıldığı turistik tanıtma araçları ve mecralarının belirlenmesi hedeflenerek “Sosyal Medya Reklamları ve İlanları” nın en çok kullanılan turistik tanıtma aracı olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Makro Tanıtma, Slogan, Turizm, Tanıtma, Ülkeler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri