Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşsizlik ve İŞKUR’ un Aktif İstihdam Politikaları

Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun işsizlik, günümüzde bütün ülkelerde görülmektedir. Ülkeler işsizlikle mücadelede makro ve mikro düzeyde politikalar uygulamaktadır. Mikro istihdam politikaları olarak aktif ve pasif politikalar bağlamında birçok önlemler alınmaktadır. Önlemlerin yetersiz kalmasında artan dünya nüfusu oranında yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması, bölgesel gelişmişlik düzeyleri arasındaki farklılıklar, sektörel bazdaki değişimleri karşılayacak nitelikte iş gücü eksikliği, çalışma öncesi, çalışma anı ve sonrasına yönelik politikaların eksik olması ve uygulanamaması gibi nedenler öne çıkmaktadır. Türkiye’de işsizliğe yönelik en önemli istihdam kaynakları arasında görev yapan kurum, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dur. İŞKUR istihdam alanında makro politikalardan ziyade mikro düzeyde istihdam hizmetlerine odaklanmakta ve bu düzeyde en etkili kurum olma özelliği taşımaktadır. İŞKUR düzeyinde uygulamaya koyulan çözümlerin, daha spesifik ve kısa süreli çözümler olması, sektörel bazdaki iş gücü değişimlerine ait ihtiyaç duyulan iş gücü açığının karşılanamaması, vasıflı ve yarı vasıflı iş gücü eğitimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, bilgi toplumunun gereklerine uygun istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik, özellikle bilgi, iletişim ve hizmet sektörlerine, çalışmaları uygulamalarında yer vermemesi istihdama yönelik uygulamaların önündeki en önemli engellerdir. Bu çalışmanın amacı İŞKUR hizmetlerinin sektörel iş gücü açığını veri olarak kabul ederek hizmet yapılanmalarının değerlendirmesini yapmaktır Bu çalışmada, çalışmanın amacını destekler nitelikte olan, İŞKUR’un yıllık olarak yayınladığı raporlar ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun hazırladığı yıllık işsizlik ve istihdam rakamları veri olarak kullanılmıştır. Mevcut rakamsal veriler ve sektörel düzeydeki değişimler değerlendirildiğinde İŞKUR’un hizmet sunumlarında bilgi toplumunun gereklerine uygun iş gücü yetiştirilmesine yönelik hizmet sunumlarına ağırlık vermesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.Keywords
İstihdam, İşsizlik, İŞKUR, İş gücü, Sektör

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri