Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLI MAHALLESİNDE CEMAAT İÇİ AHLAKİ OTO-KONTROL SİSTEMİ: SUÇ İLE SUÇLUNUN TESPİTİ, KAVRAMLAŞTIRILMASI VE SUÇLUNUN DIŞLANMASI (İHRAÇ)

Çalışmada, Osmanlı mahallesinde “eyü âdem” olmayanların, gayri ahlaki durum ve suçlarının ne şekilde tespit edildiği, bu şahısların ve fiillerinin hangi ifadelerle kavramlaştırıldığı üzerinde durulmuştur. Bunu yaparken, malzeme fazlalığı sebebiyle özellikle Konya olmak üzere, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar farklı Osmanlı şehrine ait şer’iyye sicillerinden, bunlar üzerine yapılan çalışmalardan ve az sayıda arşiv belgesinden faydalanılmıştır. Bu kaynaklar 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı zaman dilimlerinden seçilmiştir. İlkin mahalle halkının, kendilerini rahatsız eden şahısları hangi amaç ve dayanaklarla ihraç etmeye karar verdiklerine değinilmiştir. Devamında suçlu ve suç tespitinde mahalle imamı ve halkının rolü üzerinde durulmuş ve suçluluk ile suçsuzluğun hangi kavram ve kelimeler ile açıklandığına değinilmiştir. Sonrasında mahallelinin şikâyetlerine konu olan vakalardan örnekler seçilerek, bu vakalar konunun daha iyi anlaşılması adına farklı başlıklar halinde verilmiştir. Neticede Osmanlı mahallelisinin suçlu ve suça karşı birlikte hareket ederek bir ahlaki oto-kontrol mekanizması oluşturdukları ve bu sistem neticesinde mahkemeden aldıkları ihraç kararını onaylatıp gerekenin yapılasını talep ettikleri görülmüştür.Keywords
Osmanlı, mahalle, mahkeme, ihraç, suç, suçlu, oto-kontrol

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri