Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ön Lisans Öğrencilerinin Kampüs Yaşamından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Örneği

Öğrenci yaşamının odak noktası olan kampüsler (yerleşke), akademik, sosyal, kültürel, entelektüel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelik organizasyonel ve alt yapıya ilişkin kapasiteleri içinde barındıran, yerleşim birimleridir. Bir başka deyişle, derslikleri, amfileri, laboratuvarları, kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma ofisleri, yurtları, eğlence mekânları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam alanıdır. Buna göre, üniversite kampüs yaşamı öğrencilerin sadece derslere girip çıktığı bir ortamdan daha fazlasıdır. Öğrencilerin sosyalleştiği, bilgi, kültür ve iletişim bakımından kendini geliştirme imkanı buldukları ve önemli bir zaman dilimini geçirdikleri yerlerdir. Bu zaman diliminin kaliteli ve sorunsuz bir şekilde geçmesi ise, üniversite kampüsündeki yaşam standartlarının da kaliteli ve güvenli olmasına bağlıdır. Çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki Doğu ve Batı Yerleşkeleri (Kampüsleri)’nin öğrencilere sunduğu fırsatları, öğrencilerin kampüste karşılaştıkları sorunları irdelemek ve daha iyi bir kampüsten (yerleşkeden) beklentilerini ortaya koyabilmek amacıyla, Isparta Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı’nda öğrenim görmekte olan 70 öğrenciden barınma, ulaşım, sosyal yaşam, internet ağı, spor imkanları, öğretim kadrosu, derslikler, bilgi merkezi, yemekhane, kantin- kafeterya, ders araç-gereç ve malzemesi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi vb. kategoriler açısından değerlendirmeler yapmaları istenmiştir. Üniversite yerleşkesinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için beklentileri, önerileri Ishikawa Diyagramı ile gösterilmiştir.Keywords
Üniversite, Yerleşke, Sorunlar, Beklentiler, Ishikawa Diyagramı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri