Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POLİTİK BECERİ ve KARİYER TATMİNİ İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Politik beceri; işyerinde, başkalarını etkin bir biçimde anlama, bunu onları etkilemek için kullanma ve kişisel/örgütsel hedefleri zenginleştirecek şekilde davranma yeteneğidir. Kariyer tatmini ise geçmişten bu güne çalıştığımı alanda çabalarımız sonucu geldiğimiz kariyer noktasından memnuniyet düzeyimiz ile alakalıdır. Bu çalışmada önce politik beceri ve kariyer tatmini kavramları açıklanmıştır. Araştırma bir alan çalışması olarak tasarlanmıştır. Daha sonra Edirne’de sanayi sektöründe ki işletmelerde görev yapan çeşitli seviyelerdeki çalışanların politik becerileri ile kariyer tatminleri arasındaki etkileşimi belirlemeye yönelik olarak bir araştırma yapılmıştır. Bu bölgede daha önce bu tür bir çalışma yapılmamış olması, araştırmacılara motivasyon kaynağı olmuştur. Literatürdeki diğer çalışmalarda araştırmanın farklı alanlarda ki çalışanlar üzerinde yapılmış, fakat bu çalışmada sanayi sektöründe çalışanlar üzerinde yapılmış olması araştırmanın farkını ortaya koymaktadır. Bu farkın da literatüre bir katkısı olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda; politik beceri alt boyutlarının ve kariyer tatmini alt boyutlarının bir çok demografik değişken ile arasında anlamlı etkileşimler tespit edilmiştir. Ayrıca politik beceri ile kariyer tatmininin alt boyutları arasında da anlamlı bir etkileşim olduğu yapılan analizlerde tespit edilmiştir.Keywords
Politik Beceri, Ağ Yeteneği, Kişilerarası Etki, Sosyal Beceriklilik,

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri