Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAHMUD TÂÎ BİN MUHAMMED’İN(v.1268/1851) ŞERH-İ GÜLİSTÂN’I

Klasik Türk edebiyatında şerh türünün en velûd dönemi, genel itibarla 16. yüzyıl olarak tespit edilir. Bu yüzyılda Türkçe eserlere yapılan şerhlerin yanında, Arapça ve Farsça eserlerin de şerh edildiği görülür. Türkçe olarak şerh edilen Farsça eserlerin ilk sıralarında Şeyh Sa’dî Şirâzî’nin Gülistân adlı eseri gelmektedir. Bu esere 16. yüzyılda yapılmaya başlanan şerhler 19. yüzyıla kadar hiç durmadan farklı şarihler tarafından yapılmaya devam etmiştir. Gülistân’ı 19. yüzyılda şerh eden şarihlerden birisi de Mahmud Tâî bin Muhammed’dir. Bu çalışmada ilk olarak Mahmud Tâî bin Muhammed ve onun eseri Gülistân şerhi tanıtılacaktır. Daha sonra şerhinde uyguladığı şerh metodu 16. yüzyılın önemli şârihlerinden Sûdî Bosnevî’nin Gülistân şerhinde uygulamış olduğu şerh metodu ile karşılaştırılarak incelenecek ve şârihin eseri şerh etme amacı belirlenmeye çalışılacaktır.Keywords
Sa’dî, Mahmud Tâî, Sûdî, Gülistân, Şerh

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri