Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOSYA’DA PİRİNÇ ÜRETİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Tosya ilçesi; ülkemizin Karadeniz Bölgesinde, Batı Karadeniz Bölümü’nün güneyinde yer alır. Bir belde, 52 köy ve 96 mahalleden oluşan Tosya kırsal kesiminde yerleşme dokusu dağınıktır. Nüfusun yarısına yakını Tosya kent merkezinde yaşar. İlçede, en önemli ekonomik uğraşılar; tarım, tarıma dayalı sanayi ve ticarettir. Yetiştirilen temel bitkisel ürünler; pirinç, buğday, şeker pancarı, meyve (elma, erik, üzüm, armut) ve az da olsa sebzedir. Bu bitkisel ürünler arasında hiç şüphesiz pirincin hem ülkemiz hem de Tosya için ayrı bir önemi vardır. Geçmişten günümüze Tosya, pirincin ülkemizdeki en önemli üretim merkezlerinden biri olmuştur. Ancak geçen sürede uygulanan yanlış tarım politikaları, önemli bir ithal ürün kalemi olan pirincin üretiminde hem Tosya’da hem de ülkemizin pirinç üretilen diğer merkezlerinde olumsuzluklara yol açmıştır. Konu, nicel, tarihsel ve fenomonolojik yöntemlerle ele alınmıştır. Çalışmanın amacı Tosya’da pirinç üretiminin tarihsel seyrini ortaya koymak, sorunları belirlemek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ve gelecek için perspektifler sunmaktır.Keywords
Kastamonu, Tosya, çeltik, pirinç, kavuz

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri