Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE'DE HOLİSTİK TURİZM VE KÜLTÜRE DÖNÜŞ
Her geçen gün gelişen, zenginleşen ve değişen dünyanın en rekabetçi ortamlarından biri olan turizm sektörü, eskiden olduğu gibi günümüzde de "bacasız sanayi" olarak adlandırılmaktadır. Ülkeler bu rekabetçi ortamda öne geçebilmek ve muazzam büyüklükteki turizm pastasından tatmin edici bir pay alabilmek için yeni yol, yöntem ve yaklaşımlar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bu yaklaşımlardan biri holistik turizmdir. Holizm bütünün kendisini oluşturan parçalardan farklı bir şey olduğu görüşünü öne çıkaran felsefi yaklaşımların ortak adıdır. Bu yaklaşıma göre bütün sadece bileşen parçalarının analiziyle anlaşılamaz. Gerçeği duyabildiğimiz, görebildiğimiz tüm unsurlar bütünlüğü oluşturmaktadır. Ekonomi, tıp, sosyoloji, coğrafya, felsefe ve daha birçok alanda uygulama olanakları bulan holizm, turizmde de geçerli yaklaşımlardan biri durumuna gelmiştir. Bu çalışmada turizmde bütüncüllüğü amaçlayan holistik turizm üzerinde durulacak, yaklaşımda somut ve soyut kültürel değerlerin önemi ve yeri tartışılacak, Türkiye'nin turizmdeki konumu ve edinimleriyle hedefleri ortaya konacaktır. Yöntem olarak nicel verilerin yanında betimsel yaklaşım ve hermenüetikten yararlanılmıştır.

Keywords
holizm, turizm, holistik turizm, somut kültürel değerler, soyut kültürel değerler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri