Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESELLEŞEN DÜNYADA E-TİCARETİN YERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİYSİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA E-TİCARET

Ticaretle bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin bütünleşmiş hali olan elektronik ticaret; tüketicilerin alışveriş yapma davranışlarını dönüştürmektedir. Tüketiciler ürünleri internet üzerinden satın alabilmekte moda trendlerini ve stil önerilerini cep telefonları ve sosyal medya üzerinden takip edebilmektedir. Ürün satın almada e- ticaretin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Olumlu yönlerine her yerde ve her zaman alışveriş yapabilme, küresel ürün yelpazesine ulaşabilme, ürünleri karşılaştırma ve en uygun fiyata alabilme ve daha düşük maliyetle ürüne ulaşabilme gibi örnekler verilebilir. Olumsuz yönlerine ise, ürüne dokunamama ve deneyememe, ödeme ya da kredi kartı kullanımında güven sorunu, iade ya da değişim konusunda yaşanan sorunlar, dağıtım kanallarından kaynaklanan sorunlar ve internet sitesinden kaynaklanan teknik sorunlar gibi örnekler verilebilir. Bu araştırmanın amacı, küreselleşen dünyada e- ticaretin yerini ele alarak üniversite öğrencilerinin giysi satın alma davranışlarında e – ticaret tercihlerini, olumlu yönlerinden yararlanma durumlarını ve giysi satın alama davranışları ile e- ticaret kullanımında karşılaştıkları olumsuz durumları belirlemektir. Araştırma Türkiye’nin en büyük Üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında literatür incelemesi ile birlikte araştırmanın amacına yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde 302 öğrenci yer almaktadır. Araştırma bulguları ilgili başlıklar altında ve istatistiksel incelemeler doğrultusunda sunulmuştur.Keywords
Küreselleşme, E- ticaret, Giysi satın alma davranışları, Üniversite öğrencileri, Giysi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri