Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE LİBERALİZM VE LİBERAL PARTİLER

Öz İnsanoğlu,değişen yaşam koşulları ve akan zamana karşı tarihin farklı dönemlerinde, nasıl daha iyi ve daha mutlu yaşama kavuşacağı üzerine fikirler sunmuş, teoriler geliştirmiştir. Daha müreffeh, daha özgür bir toplum vaadi ile hayatını, hürriyetini ve mülkiyetini korumak ve artırmak adına ortaya atılan liberalizm de bu ideolojilerden biridir. Devletler ve yönetenler de farklı seviyelerde olmak üzere bu fikirlerin tesirini hissederler ve günün ihtiyaçlarına göre bu fikirleri kısmi olarak ya da önemli bir oranda benimserler. Bu noktada devleti yönetmeye ve toplumu yönlendirmeye talip olan partilerin de bu ideolojilerin taşıyıcı kolonları olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nden günümüze liberalizm düşüncesini ve liberal partileri analiz etmektir. Sonuç olarak bakıldığında Liberalizmin, Türkiye’de kadim bir siyasal düşünüş haline gelemediği; ama bu yönde bazı fikir adamlarının ön plana çıktığı ve parti olarak da kurumlaşma örneklerinin olduğu söylenebilir.Keywords
Osmanlı Devleti, Türkiye, Liberalizm, Siyasi Partiler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri