Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DÜNYA-SİSTEMLERİ KURAMI İLE DÜNYAYI YORUMLAMAK: SOSYAL BİLİMDE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK KURAMIN ÖNEMİ, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ

Toplumsal sorunların çözümlenmesinde sosyal bilim yöntemleri ile elde edilen bulguların öneminin fark edilişi sosyal kuramın gelişimini sağlamıştır. Bu daimi gelişimin vazgeçilmez unsurlarından biri, dünyayı sosyal, ekonomik ve kültürel özellikler ile tanımlanan bütün bir yapısal sistem olarak analiz etmek olmuştur. Immanuel Wallerstein'ın öncülüğünü yaptığı dünya sistemleri kuramı, bu tür bir analizi, yaygın olarak bilinen klasik kuramlardan farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirmeyi amaçlayarak, sosyal bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kuram, kırk yılı aşkın bir süredir, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya yönelik birçok çalışmaya hem kuramsal hem de yöntem bilimsel temeller sağlamıştır. Bu makale Dünya-Sistemleri Kuramının sosyal çalışmalara farklı bir yaklaşım olarak önemini, onun kuramsal ve yöntem bilimsel açıdan gücünü ve zayıf yönlerini dikkate alarak açıklamaktadır. Tarihsel olaylardan kapitalist sistemlere ve küresel tanımlar ile küreselleşmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan tartışmaları kapsayan icerigiyle mevcut makale, kırk yıllık verimli bilimsel tartışmaları katalize ederek dünya üzerindeki toplumsal problemleri farklı bir yaklaşımla anlama çabasındaki yeni araştırma fikirlerinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.Keywords
Dünya Sistemleri, Kapitalist Ekonomi, Küreselleşme, Bağımlılık Kuramı, Tarihsel Sosyal Bilimler

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri