Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN İNSAN SERMAYESİ MODELİ İLE ÜCRET TAHMİNİ: BURSA ÖRNEĞİ

Çalışanların sektörel ücretlerinin tespitinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa’da çalışan 2000 kişiye anket uygulanmıştır. Bursa sanayisi içerisinde tekstil sektörünün payı yaklaşık %15’e karşılık gelmektedir. Dolayısıyla uygulanan anketin %15’i 300 çalışan tekstil sektörü çalışanıdır. İlk olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı insan sermayesi modeli çerçevesinde ücret modelleri tahmin edilmiştir. Genel modellerde, kullanılan bağımsız değişkenlerin tamamı ücret üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Buna karşın kadın ve erkekler için tahmin edilen modeller karşılaştırıldığında şu sonuçlara ulaşılmıştır. Hem kadın hem de erkekler için tahmin edilen ücret modelinde; eğitim yılı, yabancı dil bilgisi ve ehliyetinin olması değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Farklı olarak erkeklerin ücret modelinde deneyim, ofis programları kullanım bilgisi ve medeni durum değişkenleri de çalışan ücreti üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Model tahmin sonuçları incelendiğinde, tekstil sektöründe erkek çalışanların, kadın çalışanlara göre ücretlerinin ortalama %10 daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, ehliyeti olan kadın çalışanların, ehliyeti olmayan kadın çalışanlara göre yaklaşık %16 daha fazla ücret aldıkları, bu kadın çalışanın yabancı dil bilgisinin olması durumunda ücretinde ilave %16’lık bir artış daha olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla tekstil sektöründe yabancı dil bilgisine sahip ve ehliyeti olan kadınlar işgücüne katılımı için daha fazla ücret talep ettikleri söylenebilir. Erkek çalışanlar için de, benzer durumların olmasına rağmen, erkek çalışanlarda yabancı dil bilgisi ücret üzerinde biraz daha önem arz etmektedir.Keywords
Ücret, İnsan sermayesi modeli, Tekstil sektörü, Bursa

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri