Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİNEMADA ARAPLARIN TEMSİLİNE BİR ÖRNEK: “KESKİN NİŞANCI” FİLMİ

Hollywood kendi egemen ideolojik sinemasal anlatısını kurarken, dünyanın diğer halklarına karşı önyargılı davranmakta ve belirli basmakalıp yapılardan hareket etmektedir. Bu basmakalıp temsillere yoğun bir şekilde maruz kalanlarda Ortadoğulular ve Araplardır. Hollywood Sineması’nda Araplar yoğun olarak barbar, terörist, radikal ve Müslüman olarak temsil edilmektedirler. Bu temsiller bir taraftan Arapları öteki olarak kurarken, diğer taraftan da Amerikan politikalarının içselleştirilmesine hizmet etmektedir. Bu çalışmada Hollywood sinemasında Arap kimliğinin temsiline dair değişik sinema filmlerinden örnekler verildikten sonra Arapların ötekileştirilmesi pratikleri son dönem Arap temsiline örnek teşkil edeceği düşünülen 2014 yılı yapımı “Keskin Nişancı” (American Sniper) adlı film özelinde, ideolojik film eleştirisi yöntemi ile incelenmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda filmdeki ana karakter Chris Kyle üzerinden ABD’nin Irak işgalindeki politikalarının meşrulaştırılıp, yüceltildiği ve onun karşısında Arapların filmde kullanılan negatif basmakalıp önyargılar ile “vahşiler” olarak ötekileştirildiği ve terörist olarak genelleştirildiği gözlemlenmektedir.Keywords
Hollywood Sineması, Arap Temsilleri, Vahşiler, Öteki, Kurtarıcı Kompleksi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri