Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BEPS EYLEMİ KAPSAMINDA DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Analitik araçlar, mobil cihazlar, bulut bilişim gibi dijital araçların gelişimi sonucu dijital dönüşüm kaçınılmaz olmuştur. Dijital dönüşüm ise yeni ihtiyaçları ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dijital dönüşümle birlikte iktisadi faaliyetler hız kazanmış ve dijital ekonomi oluşmuştur. Dijital ekonomi ise yeni fikirlerin yanı sıra, dijital ekonominin nasıl vergilendirilmesi gerektiği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Özellikle çok uluslu şirketlerin uluslararası alanda nasıl vergilendirilmesi gerektiği ve verginin bölüşümü üzerinde belirsizlikler mevcuttur, daha teknik bir ifadeyle vergi yetkisi konusunda karmaşa yaşanmaktadır. Bu belirsizlikleri aşmak amacıyla OECD, Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Eylem Planında dijital ekonomi vergilendirilmesine yönelik bir çalışma yapmıştır. Bu eylem planı dijital ekonomi vergilendirilmesi üzerindeki sorunların giderilmesinde umut vaat edici adımlar atmıştır. OECD’nin yaptığı bu çalışma ülkelerin, dijital ekonominin neden olduğu kayıplara karşı nasıl önlem alınması gerektiği konusunda uyarıcı bir nitelik taşır. Ülkeler, OECD’nin yol gösterici çalışmaları ışığında kendi vergi sistemlerini kayıplara karşı koruyacak şekilde düzenlemeye gitmeleri gerekmektedir.Keywords
Dijital Ekonomi, BEPS, Vergi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri