Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OPTİMAL VERGİLEME ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bir toplumda uygulanan vergilerin; adil olması, yönetim maliyetlerini azaltması ve ekonomik davranışları mümkün olduğunca minimum düzeyde tahrif etmesi gerektiği açıktır. Optimal vergileme yaklaşımına göre, toplumsal refaha ulaşma noktasında, söz konusu bu üç unsur optimal olarak bir araya getirilmekte ve optimal bir vergi yapısına nasıl ulaşılır sorunsalına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada; optimal vergileme, optimal vergilemeyi gerekli kılan optimal vergileme ilkeleri, optimal vergilemede önem arz eden koşullar, optimal gelir vergilemesi ve optimal tüketim vergilemesi üzerine birtakım değerlendirmeler yapılmaktadır.Keywords
Optimal vergileme, optimal gelir vergilemesi, optimal tüketim vergilemesi, vergilemede adalet, vergilemede etkinlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri