Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ SEVİYELERİ
(EMOTIONAL INTELLIGENTE LEVELS OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT STUDENTS )

Author : Emine Kambur  Ayşe Nur Akyüz, Müjde Aksoy, Sercan Hatipoğlu  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Turizm ve konaklama sektörü, duygusal becerilerin etkin bir şekilde kullanılmasını gerektiren, çalışan ve müşteri arasındaki etkileşimin yoğun olduğu bir sektördür. Ayrıca turizm ve konaklama hizmetlerindeki personel sayısı da oldukça fazla olduğundan, insan kaynağının bilgi, yetenek ve özellikleri oldukça önem kazanmaktadır. Çalışmanın amacı, gelecekte turizm ve konaklama sektöründe çalışması beklenen turizm ve konaklama alanlarında üniversite seviyesinde eğitim alan öğrencilerin duygusal zekâ seviyelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri bünyesinde turizm ve konaklama ile ilgili bölümlerde eğitim gören öğrencilerden 269 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin % 1,8’inin düşük, % 5,5’ inin ise orta seviyede duygusal zekâya sahip oldukları görülmüştür

Keywords
Duygusal Zekâ, Turizm Öğrencileri, Turizm

Abstract
The tourism and hospitality sector is an industry where interaction between employee and customer in intense, which requires the effective use of emotional skills. As the number of personnel in tourism and hospitality services is also quite high, the knowledge, skills and characteristics of human resources become important substantially. The aim of the study is to determine the levels of emotional intelligence of university levels of students in tourism and hospitality management areas that are expected to work in the tourism and hospitality sector in the fature. For this purpose, a questionnaire has been applied to 269 students from Balikesir and Bandirma Onyedi Eylul Universities who have been educated in tourism and hospitality related departments. As a result of the research, it is indicated that 1,8% of the students have low level of emotional intelligence and 5,5% of them have medium level of emotional intelligence.

Keywords
Emotional Intelligence, Tourism Students, Tourism

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri