Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE 2001 VE 2010 YILLARI ARASINDA KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AÇIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF INFORMAL EMPLOYMENT ON DEFICITS OF SOCIAL SECURITY INSTITUTION IN TURKEY BETWEEN 2001 AND 2010 )

Author : Hüseyin YILDIRIM  & Duran BÜLBÜL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 70
Page : 198-219
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2001 ve 2010 yılları arasında gerçekleşmiş olan kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik açıkları üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve sosyal güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Amaç doğrultusunda öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun söz konusu yıllar arasındaki gelir gider dengesi incelenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre aynı yıllar arasında kayıt dışı olarak istihdam edilmiş olan kişiler asgari ücret düzeyinden sosyal sigortaya dahil edilerek prim ve işsizlik sigortası kesintileri hesaplanmış ve sosyal güvenlik açıkları tekrar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda 2007, 2008 ve 2009 yıllarında sosyal güvenlik açıklarının büyük oranda azaltılabileceği diğer yıllarda ise SGK bütçesinin fazla verebileceği tespit edilmiştir. 2001 ve 2010 yılları arasında gerçekleşmiş olan yaklaşık 189 Milyar 936 Milyon TL’lik açık yerine SGK bütçesinin on yıllık dönem sonunda yaklaşık 14 Milyar 40 Milyon TL fazla verebileceği görülmüştür. Hesaplamalar sonucunda ulaşılan bulgular kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik açıkları üzerinde önemli etkilerinin olduğunu ve kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması ile sosyal güvenlik açıklarının giderilebileceğini göstermiştir.Keywords
Türkiye, Kayıt Dışı İstihdam, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Açığı.

Abstract

The aim of this study is to reveal the impacts of informal employment occurred between 2001 and 2010 in Turkey on deficits of Social Security Institution and to provide solutions for eliminating these deficits. In line with this objective, at first, the balance of income and expenditures of Social Security Institution for the years specified was examined. According to data provided from Turkish Statistical Institute, people, who were employed informally in these years, were incorporated into social security system under the assumption of having the minimum wage and deductions of unemployment insurance and premiums regarding those people were calculated and so social security deficits were re-evaluated. In this respect, it was determined that the social security deficits could have been greatly reduced in 2007, 2008 and 2009 and for the other years Social Security Institution could have had a surplus in the budget. It was observed that the budget of Social Security Institution may have increased by 14 billion 40 million TL at the end of a decade between 2001 and 2010 instead of 189 billion 936 Million TL budget deficit approximately. The findings of the calculations show that informal employment has significant impacts on social security deficits and those deficits can be eliminated by eliminating informal employment.Keywords
Turkey, Informal Employment, Social Security, Social Security Institution, Social Security Deficit.

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri