Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AHP VE TOPSİS YÖNTEMLERİ İLE YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERİN SEÇİMİ
(SELECTION OF THE NEEDY PEOPLE BY AHP AND TOPSIS METHODS )

Author : Danisment Vural  Erkan KÖSE, Burcu ORALHAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 72
Page : 1-17
    


Summary

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek maksadıyla her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıfları kurulmuştur. SYD Vakıflarına geçmiş yıllarda yapılan başvurular incelendiğinde vakıfların sahip oldukları kaynakların ihtiyacın tamamını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Mevcut durumda başvuru sahipleri arasından yardım yapılacak kişilerin seçimi vakıf mütevelli heyetinin subjektif değerlendirmelerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa bu karar pek çok objektif ve subjektif kriterin birlikte değerlendirilmesini gerektiren önemli bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir. Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesine yönelik olarak literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu kapsamda, bu çalışma ile Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı yeni bir model önerilmiştir.Keywords
AHP, TOPSİS, Çok Kriterli Karar Verme, Sosyal Yardımlaşma, Vakıf

Abstract

With the aim of helping the needy citizens and immigrants, allocating the income in a equitable manner by considering social justice measures and promoting social solidarity, Social Assistance and Solidarity (SAS) foundations were established in every province and district. When the applications made to SAS Foundations in the past years are examined, it is observed that the foundations are insufficient to meet the needs with their resources. In the present case, the selection of the persons to be assisted among the applicants is carried out according to the subjective evaluations of the foundation trustee. However, this decision is an important Multi-Criteria Decision Making problem that requires the evaluation of many objective and subjective criteria together. No studies have been found in the literature for the identification of those in need of assistance. In this context, this study proposed a new model in which the Analytical Hierarchy Method (AHP) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods are integrated.Keywords
AHP, TOPSIS, Multi Criteria Decision Making, Social Assistance, Foundation

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri