Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BASINDA IRKÇILIK-TURANCILIK DAVASI
(THE CASE OF RACİSM-TURANİSM IN THE PRESS )

Author : Göktuğ İpek    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 67
Page : 51-72
    


Summary

20. yüzyıl dünya tarihi açısından oldukça önemli bir yüzyıl olmuştur. Bu yüzyılın olayları arasında ilk sırada dünya savaşları yer almaktadır. Bu çalışmanın da kapsamına giren II. Dünya Savaşı, sonuçları ve etkisi bakımından, birincisine kıyasla hem siyasi hem sosyolojik hem tarihi, kısacası her açıdan daha büyük tesirler bırakmıştır. Savaşın taraflarının savundukları ideolojiler bize bu yüzyıl ve özellikle II. Dünya Savaşı hakkında kısmen de olsa fikir vermektedir. Temelde, bir yanda Komünizm’in, diğer yanda Faşizm’in –ve tabi İngiltere ile Amerika gibi demokratik ülkelerin- yer aldığı bu savaş düzeninde Türkiye ise tabiri caizse tam arada kalmıştır. Türkiye her ne kadar savaşa fiilen katılmasa da savaşın etkilerini yakından hissetmiştir. Bu etkilerden biri de kaçınılmaz bir şekilde siyaset arenasında olmuştur. Savaş esnasındaki karışık siyasi atmosfer içerisinde Sovyetleri destekleyenler olduğu gibi Nazi Almanya’sının savunucuları da olmuştur. Bu iki tarafın savunucuları arasındaki mücadele savaşın gidişatına göre dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda kısaca belirtilen koşulların altında Türkiye’de yaşanan ve bu olağanüstü dönemin tezahürü denilebilecek bir olay olan Irkçılık-Turancılık Davası ile Türkiye’deki bu atmosfere ışık tutmaya çalışmaktır. Ve bu yapılmaya çalışılırken de temel kaynak olarak Türk basınından faydalanılmıştır. Böylece 1944-1945 yılında yaşanan bu davadan yola çıkılarak dış gelişmelerin gölgesi altında Türkiye’deki siyasal hayat incelenmiştir.Keywords
II. Dünya Savaşı, Milliyetçilik, Türkiye, Irkçılık-Turancılık Davası, Basın

Abstract

20th century world history has become a very important century. World wars are among the first in this century's events. In terms of its consequences and influence, World War II has left both political, sociological and historical, in short terms, more influential than the first. Ideologies defended by the sides of the war give us some idea about this century and especially about World War II. Basically, Turkey is in the midst of this war, where one side of Communism, the other side of Fascism - and of course democratic countries like Britain and America - are involved. Although Turkey did not actually participate in the war, it felt the effects of the war very closely. One of these influences was inevitably in politics. In the mixed political atmosphere during the war, there were advocates of Nazi Germany as well as supporters of the Soviets. The struggle between the advocates of these two sides followed a fluctuating course according to the course of the war. The aim of this study is to try to shed light on this atmosfere in Turkey with the Racism-Turanism Case, which is an event in Turkey that can be called the manifestation of this extraordinary period under the conditions briefly mentioned above. And while trying to do this, the Turkish press has benefited from it. Thus, the political life in Turkey was investigated under the shadow of foreign development by the way of this case who lived in 1944-1945.Keywords
World War Two, Nationalism, Turkey, Case Of Racism-Turanism, Press

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri