Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEKİR YILDIZ'IN GÖZÜNDEN TÜRKLER ALMANYA’DA
(Turks in Germany from Author Bekir Yıldız )

Author : Hikmet Asutay  & Gürkan Koyuncu  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 69
Page : 1-11
    


Summary

Türkler, Almanya’ya 1960'lı yıllardan başlayarak misafir işçi olarak çalışmaya gidip, orada çalışıp, yeni bir hayat kurdular. Bu arada kendi sanatlarını da yeşerttiler. Misafir işçilerin çalışmaları ve sanatları 3 kuşak sürmüştür ve sürmeye de devam etmektedir. Çalışmaya giden misafir işçiler ilk zamanlarda, vatan hasreti, aile özlemi, kültür farklılığı gibi olumsuzlukları konu edinip kaleme alarak Göçmen Edebiyatı’nı oluşturmuştur. İlk kuşakların yazdıkları ilk eserler pek umursanmasa da, daha sonra büyük ses getirmiştir. İkinci kuşakta ise kimlik kaygısı ve birinci kuşağa benzeyen konular işlenmiştir. Son kuşak olan üçüncü kuşakta ise kendine özgü konular işlenmiştir. İkinci ve üçüncü kuşağın da Göçmen Edebiyatı’na katkıları olduktan sonra Göçmen Edebiyatı 60 yıl gibi bir süreyle kökleşmiştir. İlk kuşak işçisi ve yazarı olan Bekir Yıldız da Göçmen Edebiyatı’nın önemli ve ilk isimlerinden birisidir. Bu çalışmada ilk kuşak yazarlarından olan Bekir Yıldız’ın hayatı, eserleri, kendisiyle özdeşleşen eseri ve Göçmen Edebiyatı’nın ilk eseri diyebileceğimiz ‘Türkler Almanya’da eseri incelenmiştir. Bu eserde gurbete giden ilk kuşak işçilerin, kendi ülkelerinden çıkıp Avrupa gibi gelişmiş bir ülkeye gitmeleri ve orada karşılaştıkları olumlu ve olumsuz olaylar konu edilmiştir. Farklı hayallerle gittikleri yeni bir dünyada bambaşka hayallerle karşılaşmışlardır. Ülkelerindeki ekonomi ve baskı sorunlarından dolayı daha mutlu bir hayat kurup yaşayabilmek için çalışmaya gelenlerin arasında hüsrana uğrayanlar da , hayallerini gerçekleştirenler de olmuştur. Bekir Yıldız’ın bu eserinde, gurbete giden işçilerin yolculuklarından başlayıp, beslenmeleri, barınmaları, günlük yaşantıları, Türkiye ile Avrupa’nın ekonomik ve sosyal durumları gibi birçok noktaya değinilmiştir.Keywords
Bekir Yıldız, Göçmen Edebiyatı, işçi, çalışmak, göçmen

Abstract

engaged in literature and art. The works and arts of immigrant workers continued for three generation and the process still continuos. Early on immigrant workers, wrote negative issues such as homesickness, nostalgia for family or home, cultural difference and thus they created immigrant literature. Although the first writings of the first generations did not arouse attention much about the first works, they later made great noise. In the second generation the subjects were identity anxiety and they resembled the first generation. The last generation concentreated on other specific issues. After the second and third generations contributed to the immigrant literature, immigrant literature has been rooted for 60 years. The first generation worker and writer Bekir Yıldız is one of the important and first names of immigrant literature. In this work the first generation writers Bekir Yıldız’s life, his works, his work identified with himself and the first works of immigrant literature “Türkler Almanya’da” are examined. In this work, the positive and negative events that occured to immigrants such as leaving their hometown and starting a new life in a developed place like Europe, were analyzed. They did not find what they expected in this new world. Some immigrant who went to Europe to economic and pressure problems in their countries became happy while some workers disappointed. In this work of Bekir Yıldız, starting from the abroad trip, subjects like nitrution housing their daily lives Europe's economic and social situation with Turkey were discussed.Keywords
Bekir Yıldız, immigrant literature, worker, work, immigrant

Advanced Search


Announcements


Address :Calal-Abad Uluslararası Üniversitesi, Türk Dünyası Calal-Abad İşletme Fakültesi, Calal-Abad /KIRGIZİSTAN
Telephone :00996372250810 Fax :
Email :dergi@akademikbakis.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri